Obamas regering befrämjar matspekulation

Metoderna för att spekulera med livsmedel blir allt absurdare i en värld där livsmedelsbrist och hungerkatastrofer råder. Trots detta befrämjar både Obamas regering och den svenska regeringen matspekulation.

Den amerikanska regeringens kontrollorgan för terminshandel med mat (CFCT) har höjt gränsen för den dagliga handeln på Chicagos varubörs. Från den 22 augusti får priset för terminsaffärer med majs variera med upp till 40 cent om dagen per enhet, jämfört med den tidigare gränsen på 30 cent. Detta innebär att man tillåter ännu mer spekulation och prisfluktuationer på baslivsmedel.

När denna förändring förbereddes protesterade bl a majsodlarnas organisation, företag som levererar djurfoder, liksom kvarnar och andra som bearbetar spannmål, för de som verkligen behöver majs, är mycket oroade för ännu större prisvariationer. Tyvärr utgör dessa bara en minoritet på varubörsen. Mer än 80 procent av handeln sker genom hedgefonder och andra spekulanter utanför livsmedelsbranschen.

Livsmedelsspekulationen har ökat explosionsartat sedan Goldman Sachs 1993 grundade de första fonderna för terminsaffärer med råvaror. FN:s specialrapportör för rätten till mat, Olivier de Schutter, påvisade i en rapport från september 2010 hur derivatspekulation driver upp livsmedelspriserna. Mellan 2003 och 2008 har t ex tillgångarna i råvarufonder ökat från cirka 13 miljarder till över 55 miljarder dollar. Även Svenska handelsbanken uppmanar sina kunder att, av enbart finansiellt intresse, spela på matvaror.

Storspelare, förutom Goldman Sachs, är t ex Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley och JP Morgan. Goldman Sachs' vinst på råvaruhandeln 2009 var mer än en miljard dollar, detta enligt World Development Fund. USA leder denna handel och London kommer tvåa. Livsmedelskartellföretagen, t.ex Cargill, finns också med i detta rövarband.

Den svenska biståndsministern Gunilla Carlsson har engagerat sig för de svältande på Afrikas Horn. När skall hon börja angripa dem som driver upp matpriserna och miljontals människor i svält genom hänsynslös spekulation? När skall hon angripa åtstramningspolitikens blockering av de dammbyggen på Afrikas Horn, vilka kan ge vatten till väderberoende åkrar och elektricitet för att driva pumpar för vattnet och kylanläggningar för att hålla maten ätbar? Den svenska regeringen måste bryta med sin avregleringsideologi och se till livsmedelproduktionen skyddas från hänsynslöst ocker.