Tysk författningsdomare: Folkomröstning krävs om EU ska öka makten

Tysklands förbundskansler Merkel och Frankrikes president Sarkozy arbetar gemensamt för att upprätta en ekonomisk regering i EU med utvidgade befogenheter. I Tyskland stöder de gröna och socialdemokraterna entusiastiskt detta förslag. Samtidigt växer motståndet. Den 18 september publicerade dagstidningen Süddeutscher Zeitung utdrag ur en intervju med en av den tyska författningsrättens domare, Peter Michael Huber. (Som förre statsministern Göran Persson betonat, begränsas hela EU av tyska författningsdomstolens åsikter.) Huber hävdar att en sådan förändring är författningsvidrig. Det betyder att för att kunna genomföra den måste den tyska författningen ändras och det går bara genom en folkomröstning.

Hubers yttrande kom en vecka efter Helga Zepp-LaRouches videoupprop den 9 september på BüSos hemsida (www.bueso.de) där hon krävde en folkomröstning om att Tyskland måste lämna euro-zonen och återgå till en egen valuta, för att kunna ta suveräna beslut i ekonomiska frågor. Det sistnämnda innebär att man måste säga upp alla EU-avtal f o m Maatricht-avtalet t o m Lissabon-fördraget.

Huber hänvisade i samtalet till den tyska författningsrättens beslut 2009 angående Lissabonfördraget samt till att den tyska grundlagens principer skyddas av en "evighetsgaranti". Dessa principer gäller även för viktiga ekonomiska frågor som t ex socialförsäkringssystemet och skatteväsendet. Om dessa ska anpassas till en EU-standard måste först det tyska folket godkänna en grundlagsförändring genom en folkomröstning.

Enligt beslutet i den tyska författningsrätten i Karlsruhe från 2009 måste Tyskland som EU-medlem ha rätt att till övervägande del ta egna beslut. Men, sa Huber, den europeiska integrationen har redan gått så långt att det inte finns mycket skillnader mellan medlemsländerna. Om det ska vara meningsfullt för väljarna att gå till val, måste det finnas valfrågor som väljarna kan påverka genom att rösta, sa Huber i en uppenbar kritik av Merkels och Sarkozys planer. Han tillade att ekonomiska samarbetsavtal mellan Frankrike och Tyskland är oproblematiska.

Huber försvarade författningsrättens beslut nyligen om att förbundsdagen har rätt till flexibla beslut om hur mycket pengar som kan ges till den europeiska räddningsfonden. Det måste finnas prognosspelrum, sa han. Huber påpekade att man kan säga att en övre gräns är nådd om Tyskland förklarar sig berett att överta en större summa än en hel årsbudget för det egna landet.

I intervjun angrep Huber den tyske EU-kommissionären Öttinger för att han yrkat på att skicka främmande kommissarier i blå hjälmar till Grekland för att sköta åtstramningen. Det skulle hota freden i Europa, eftersom varken grekerna, spanjorerna, italienarna eller portugiserna skulle gå med på att för alltid böja sig under en främmande makt. Solidaritet ja, men lösningen kan inte vara att piska och omyndigförklara andra folk.