Helga Zepp-LaRouche kräver folkomröstning om EU-diktatur

Efter G-20-mötets beslut om att göra allt man kan för att återfinansiera det globala banksystemets spekulativa bubbla påpekade Helga Zepp-LaRouche (ordf. för partiet BüSo i Tyskland) den 25 september att dessa ledare "inte lärt sig någonting av de misstag som den tyska Riksbanken begick under Weimarrepublikens dagar. De håller på att sätta igång en hyperinflation som kommer att få den tyska Riksbankens handlingar 1923 att se ut som småpotatis i jämförelse."

Hon varnar också för att den här gången kommer den hyperinflationära dynamiken att drabba hela världen och inte bara ett land såsom för 88 år sedan. Hon hänvisade sedan till Lyndons LaRouches ställningstagande: "Att USA gör sig av med Obama och lagstiftar om bankdelning med Glass-Steagall är de två förutsättningarna för att USA ska kunna nå en överenskommelse med Ryssland och Kina om ett alternativ till G-20-ländernas vansinniga politik." Denna Stillahavsallians skulle ge Europa en möjlighet att överleva.

Zepp-LaRouche beskrev vidare att det är av vikt att Europa, och framför allt Tyskland, avvisar de krav och påtryckningar som finansoligarkin kommer med om att vi ska rädda det dödsdömda systemet genom att släppa löss likviditet.

Krav och påtryckningar likt dem som Harvardekonomen Kenneth Rogoff stod för i Frankfurt den 22 september måste alltså tillbakavisas. I samband med att han då mottog det tyska "nobelpriset i ekonomi" från Deutsche Bank sa Rogoff att "det som måste ske är att Tyskland skapar ett skyddsnät för Spaniens och Italiens, och kanske även Frankrikes, statsskulder".

Om vi tillåter Rogoffs plan att sättas i verket, vilken inkluderar att alla "konstitutionella hinder" röjs ur vägen, skulle det innebära självmord för Tyskland, konstaterade Zepp-LaRouche. Hon kräver därför en folkomröstning om hela eurosystemet.

"Istället för att göra upp olika scenarion för hur man ska lyckas tvinga igenom en gigantisk räddningsaktion trots tyskarnas motstånd, kanske till och med genom ett regeringsbyte i Berlin, bör en nationell folkomröstning hållas, i enlighet med den tyska grundlagens § 146". Grundlagen kräver en folkomröstning då en fundamental förändring av det tyska statsskicket sker, och det är precis vad den nya räddningsmekanismen (EFSF) innebär.

Även i andra länder, som Sverige, är det legitimt att kräva en folkomröstning, eftersom det här betyder en de facto förändring av EU-fördragen, som explicit förbjuder en transferunion, där ett land står för ett annats skuld. Sverige bör lämna EMU, som vi idag följer och är med i, även om vi (på grund av folkets nej 2003) inte genomfört det så kallade tredje steget: att byta utseendet på våra pengar och knyta dess växelkurs till de andra Euroländernas, samt följa räntan som ECB lägger. Budgetdisciplinen tvingas vi i alla fall följa. Det är därför politikerna aldrig har pengar, till exempelvis för pensionärerna.

Omröstningen för eller mot euron och EMU har en långtgående effekt. Alternativen är tydliga:

"Antingen väljer folket att gå med räddningpaktens främjare, som i verkligheten inte är mer en ett gäng simpla banditer, eller så väljer vi att alliera oss med de länder som arbetar för en ny rättvis ekonomisk världsordning, där produktiva krediter ställs till förfogande för sedan länge nödvändiga, gigantiska satsningar på gränsöverskridande infrastrukturprojekt såsom Beringsundstunneln och NAWAPA-projektet i Amerika", avslutade Zepp-LaRouche.

Den 26 september tillade hon följande:

"Världen befinner sig på avgrundens rand. För att summera situationen tänker jag läsa det här citatet:

`Ledsen, Deutschland. Historien har vänt sig mot dig, igen. Du måste ge bort 2 biljoner euro, besudla din centralbank, och acceptera 5-procentig inflation -- eller ta på dig skulden för att ha orsakat Götterdämmerung [Rangnarök, Armageddon, Gudarnas hämnd, etc.]. Det är inte rättvist, men det är ju det en monetär union alltid innebär. Berättade de inte det för dig?´

Och det är mycket värre än så. Det här citatet kommer från Ambrose Evans-Pritchard i dagens Daily Telegraph, och det avspeglar precis det som hände vid helgens G20-IMF-Världsbanks-möte i Washington, då Geithners plan faktiskt påtvingades Tyskland. Det finns fortfarande ett visst motstånd och maskirovka angående vilken mekanism som ska användas och så. Men, verkligheten är att Geithners så kallade `nuclear option´-- att dränka hela världsmarknaden i likviditet för att se till att `hotet om en svallvåg av konkurser och bankhaverier och katastrofala risker bordläggs´ -- innebär att den europeiska EFSF används likt TALF i USA. Den ska hantera krisen genom att ge leverage [hävstångseffekt] med faktor 1 till 10, vilket i praktiken skapar en oändlig massa pengar. Det här innebär att främst Tyskland kommer att få betala, vilket naturligtvis är helt omöjligt."

Här är det värt att påminna sig om att Versailles inte bara var dåligt för Tyskland, utan var en katastrof för hela Europa och faktiskt hela världen. Låt folket åtminstone få ha ett ord med i laget innan det helvetet släpps loss igen.