Lloyds stämmer Saudiarabiens regering för 9-11

Försäkringsbolaget Lloyds har i en stämning dokumenterat att, utan finansiellt och logistiskt stöd från Saudiarabiens regering och Saudiska dawaas (välgörenhetsorganisationer) som styrs av regeringen, skulle inte 9-11 ha kunna hända. Lloyds Syndicate lämnade in sin stämning i den federal tingsrätt för västra Pennsylvania i Johnstown den 8 september mot Kungariket Saudiarabien, ett antal välgörenhetsorganisationer som styrs av Saudiarabiens regering samt två stora saudiska banker med krav på åtminstone 250 miljoner dollar i ersättning för försäkringsutbetalningar som försäkringsbolaget utbetalat till offer för attackerna den 11 september.

Stämningen utgick ifrån argumentationen att, medan kostnaderna för 9-11-attackerna (i sig själva) var begränsade, hade Al Qaeda en budget som uppgick till 35 miljoner dollar om året, vilket täcktes i stort sett av utbetalningar från Saudiarabiens kungafamilj och allierade kretsar. I stämningsansökan gjordes mycket detaljerade anklagelser kring den saudiska regimens roll att sponsra, finansiera och stödja Al Qaeda över en tidsperiod av 13 år från 1988 till och med attackerna den 11 september 2001. Bevisen som samlats för in stämningen, baserades nästan exklusivt på regeringsdokument från USA och Saudiarabien, inkl. offentligt tillgängliga bevis som användes för att häkta flera personer som förts till Guantanamo Bay. De hade tillfångatagits som "fientliga kombattanter" och var knutna antingen till Al Qaeda eller till de saudiska välgörenhetsorganisationerna som nämndes i stämningansökan. Bland de privata dawaas som endast nominellt är privata och som nämndes fanns: Det muslimska världsförbundet, den saudiska rödahalvmånen samt diverse andra saudiska välgörenhetsorganisationer som finansierade krigen i Afghanistan, Bosnien, Kosovo och Tjetjenien. Alla dessa organisationer styrdes av Saudiarabiens ministerium för religiösa angelägenheter och av Saudiarabiens inrikesminister prins Nayef, som nu är andre man i tronföljden och som var ordförande för regeringens kommitté för tillsyn över dem nämna välgörenhetsorganisationerna.

Det var självklart så att stämningen inte nämnde någonting om den brittiska handen i den av Saudiarabien sponsrade terrorism, i synnerhet inte Al Yamamah-programmet med dess anglo-saudiska mutfonder som finansierade Afghanistans mujahideen och det som senare uppstod som Al Qaeda. Trots denna brist innehåller stämningen vad som borde vara fällande bevis mot den saudiska kungafamiljen och några av de mest framstående saudiska bankmännen och affärsmännen. Samtliga dessa var en del av den "gyllene cirkeln", en grupp rika saudiska prinsar och miljonärer som fanns med på ett datordokument som beslagtogs i Bosnien och som redogjorde i detalj för hur jihadirörelser världen över finansieras.

Talan ingavs i Pennsylvanias västra distrikt, vilket ligger nära platsen där ett av de fyra kapade kommersiella flygplanen kraschade den 11 september. Några dagar efter att stämningen ingavs, ledde vicepresident Joe Biden och den tidiagare presidenten Bill Clinton en 9-11-högtid bara några kilometer från Johnstown.

Se den nya LPACTV-filmen med det breda historiska perspektivet, som visar varför Lyndon LaRouche kunde varna för ett stort terrordåd, en provokativ ny "riksdagshusbrand", åtta månader före 11 september 2001 här