USA: Utan Nawapa blir det matbrist

Dimensionerna på dagens matkris innebär att vi enbart av det skälet omedelbart måste införa Glass-Steagall och följa upp med Nawapa-projektet och andra stora vattenprojekt på alla kontinenter. Läget kan beskrivas som att antingen "använder vi allt vatten eller också får vi räkna med att leva utan mat." Bakgrunden är försämringen av mark och vatten i Nordamerika under 40 år av monetaristiska felsatsningar.

På LaRoucheradion den 27 augusti diskuterades detta utifrån Franklin Roosevelt-erans vetenskapliga sätt att hantera mark och vatten för att maximera den ekonomiska utvecklingen. Andy Olson, bondeledare från Minnesota, inledde programinslaget med förstahandsrapporter om de enormt stora översvämningarna i Missouriflodens område och tidigare längs nedre Mississippi.

- Vi kunde "använda allt vatten" på kontinenten, om det inte vore för Wall Streets parasiter, sa Olson, som pekade på att miljörörelsen är monetarismens "murbräcka" och begår "brott mot medborgarna."
Miljöaktivisterna gjorde den amerikanska arméingenjörskåren grön, och fick dem att skapa vattensamlingar och naturmiljöer för störfiskar och flöjtstrandpipare, istället för att utvidga och förstärka vallarna kring floderna.

- Inom en timme hade översvämningen svept bort de gröna livsmiljöerna i alla fall! Och städerna och jordbruksfälten översvämmades, sa Olson och slog fast att detta var en "av människor skapad katastrof".

Wayne Voelz, som samarbetar med LaRoucherörelsen i fråga om Nawapa, talade från Arizona. Voelz beskrev situationen som att man "de senaste 25 åren gjort ett skifte från ett produktivt jordbrukssystem till ett finansiellt jordbrukssystem". "Det egentliga värdet på marken" - vilket paradoxalt nog beror på mänskliga åtgärder - har nedvärderats. Istället för en process där människan ingriper för att kontinuerligt förbättra användningen av vattnet och marken - genom konstbevattning och olika sorters vattenhantering som möjliggör reglering av hela vattenflödet, har det blivit en urartning till "fritidsanvändning" av före detta produktiv jordbruksmark. Jordbrukets vattenrättigheter tas bort, marken delas upp, i brist på stora vattenprojekt satsar man på brunnsborrning, ogräset sprids samt allmänt förstörs tidigare välorganiserade, produktiva områden.

Olson berättade om hur det kunnat bli så här, med många intressanta exempel på hur jordbruksmark förbättrades när Franklin Roosevelts myndighet mot jorderosion grundades år 1935. Täckdikning genomfördes över stora arealer i den amerikanska Mellanvästern. Dränering av vattendrag genomfördes. Terrassering befrämjades - så att även den flyktiga lössjorden i Missouriområdet kunde brukas med stora skördar. Olsons eget landskap med sumphål (Praire Pothole) förbättrades radikalt.

Men under den gröna dominansen har allt detta attackerats. Till exempel ägnar sig Minnesotas miljödepartement åt att överbjuda bönder, köpa upp jordbruksmark och låta dammarna störta in, så att det till slut åter har bildats sumpmarker.

Voelz underströk hur NAWAPA kommer att fördubbla arealen produktiv jordbruksmark i USA:s västra delstater, skapa en ny vattenförsörjning för Västerns utveckling och skapa en helt ny ekonomiskt plattform för en återhämtning av ekonomin.
- Om vi inte gör det, så räkna med att leva
utan mat, sa han.

Olson beskrev hur nyckelfaktorer för hela livsmedelssystemet har undergrävts av "rovdjuren" i Londons City och Wall Street. Marknadernas öppning för spekulation, påtvingade förluster för bönderna, påtvingade destruktiva gröna vindkraftsparker och biobränslen. Kartellbolagen Cargill, Monsanto med flera har även sett till att USA:s lantbruksskolor försvagats. Det finns nu bara en enda växtpatolog vid Minnesotas Universitet, som var hemort för den gröna revolultionens fader Norman Borlaug.

Radioprogrammet är på engelska och finns härwww.LaRouchepub.com "The LaRouche Show"

Programmets innehåll finns i utskrift här

Wayne Voelzs har skrivit en artikel om detta som har rubriken: "NAWAPA, Agriculture, and the Food Crisis". Den finns i EIR från den 18 mars 2011 och kan hittas här