Folkmördare - finns de?

Lyndon LaRouche har länge med hjälp av citat och historiska argument hävdat att prins Philip, hertig av Edinburgh och make till den engelska drottningen, är en satanist som går i bräschen för en drastisk minskning av jordens befolkning med flera miljarder människor, d.v.s. ett folkmord. I 59 år har prins Philip drivit folkmordskampanjen i sin egenskap av ordförande för det kungliga brittiska sällskapet för konst och vetenskap (RSA) liksom för Världsnaturfonden WWF. LaRouche skrev den 12 september 2011 att modellen för prins Philips folkmordskampanj skulle kunna vara hämtad ur H. G. Wells ohyggliga skräckroman från 1896 ''Doktor Moreaus ö''.

När sir David Attenborough mottog sitt pris från RSA den 10 mars i år, var prins Philip också på plats som mötesordförande. Attenborough, välkänd filmproducent och naturforskare, lade i sitt tal oförblommerat fram sin människofientliga tes att det största ekologiska hotet mot vår planet som är lättast att åtgärda är befolkningstillväxten.

Attenboroughs tal med diskussion varade i 75 minuter och möttes uppenbarligen med stor uppskattning. Talets titel var: Planeten och befolkningen. Med absolut oförskämda fascistiska argument drev Attenborough sin linje mot människan:
- Farorna som hotar jordens ekosystem är väl kända och man tar itu med dem på alla nivåer. Klimatförändringar står högt på listan. Men i botten finns frågan om befolkningstillväxten.

Han sa också:
- Vi måste bryta det tabubelagda både privat och offentligt. ... Närhelst och varhelst vi talar om miljön, lägg till några ord och se till att man inte bortser från befolkningsproblemet.

Sir David Attenborough menar att det inte finns något allvarligt hot mot planeten som inte skulle kunna lösas snabbt med färre människor, och omvänt, att alla problem blir svårare, och till slut omöjliga att lösa, med allt fler människor. Under talet läser Attenborough ur 1700-talsprästen Thomas Malthus bok, som om det vore en bibel.

Den som inte tror att det finns folkmördare i den "civiliserade" västvärlden bör omedelbart se Attenboroughs tal här (på engelska): http://www.thersa.org/events/audio-and-past-events/2011/rsa-presidents-lecture-2011 . Denna del visar 20 minuter av talet.
På youtube finns hela talet och diskussionen (75 minuter): http://youtu.be/1sP291B7SCw