Nya chanser för Beringssundstunneln

Den ryska regeringen stöder återigen långtgående planer på att utveckla de mest avlägsna delarna av det ryska territoriet. Det visade en konferens som hölls i östsibiriska Jakutsk den 17-20 augusti på temat "Stora infrastruktursatsningar i nordöstra Ryssland: Från gränser till tillväxt".

Den sedan länge planerade tio mil långa tunneln under Berings sund mellan Ryssland och USA, som skulle skapa den första fasta förbindelsen mellan Asien och Nordamerika på 21.000 år, skall nu byggas! Man förklarade att för varutransporter skulle tunneln vara billigare, snabbare och säkrare än containerfartyg, den skulle kunna hantera 3 procent av allt fraktgods i världen och den skulle inbringa 7 miljarder dollar årligen.

I västvärldens medier var rapporteringen om konferensen sparsam, även om brittiska Times hade den stora rubriken "Med det största järnvägsprojektet genom tiderna kan tågen rulla från New York till London". Och Svenska Dagbladets artikel om Beringssundstunnelns förnyade aktualitet blev den mest lästa den dagen i nätupplagan. En som driver på projektet är den näst högste regeringsansvarige för det ryska Fjärran östern Alexander Levinthal. Han förklarade att målet är "fortsatt utbyggnad av väg- och järnvägsinfrastrukturen" i det ryska Fjärran östern samt ett "förbättrat investeringsklimat".

Just nu pågår byggnation av en 80 mil lång järnväg från Jakutsk till Transsibiriska järnvägen och det finns planer på ytterligare förbindelser för godstrafiken i den råvarurika regionen, vilka även omfattar Kina och Nord- och Sydkorea. President Medvedev och Nordkoreas ledare Kim Jong-il har nyligen träffat överenskommelse om att en pipeline ska byggas genom Nordkorea, som ska förse Sydkorea med rysk gas.

Beringssundstunneln är en viktig länk i den av Lyndon LaRouche och hans internationella politiska rörelse förespråkade Världslandbron. Se bl.a. Fysisk ekonomi februari 2011.