USA:s nedgradering och skuggbankerna

Ännu har inte effekterna börjat synas av Standard & Poors nedgradering av USA:s kreditbetyg från AAA till AA+. Nedgraderingen slår nämligen hårdast mot den stora del av finansmarknaden som kallas skuggbanksystemet. Det är som när ett isberg smälter - det mesta sker under ytan osynligt för ögat. Skuggbanksystemet har kunnat byggas upp med hjälp av hävstångseffekter, som nu slår bakut. Skulder har kunnat användas för att låna mer pengar, och på så sätt, med en hävstångseffekt, skapat en ännu större bubbla. Skulder har också använts som säkerhet för lån mellan banker, s.k. "repor", och för värdepapperisering av alla upptänkliga former av tillgångspapper (bolån, kreditkortsfordringar m.m.).

Financial Times rapporterade den 8 augusti om den härdsmälta som nu sker i spåren efter nedgraderingen av USA:s kreditbetyg under rubriken: "I väntan på effekterna på skuggbanksystemet". Nedgraderingen får till följd att amerikanska statspapper inte kan användas fullt ut som säkerhet för redan tagna lån i finanssystemet. Detta sprider sig också till bolånepappren. Skillnaden i hur mycket som kan användas som säkerhet kallas "haircut". Stora lånesummor, motsvarande den minskade säkerheten, måste återkallas i flera led. På detta sätt minskar kreditvolymen med en hävstångseffekt, på samma sätt som den tidigare kunde växlas upp med en hävstångseffekt.

Omfattningen är skräckinjagande. Financial Times ger ett exempel på att en ökning av haircut från två till tre procent påverkar en repomarknad som har 2.660 miljarder dollar utestående. När krisen gick in i sitt akuta skede 2007 gick den genomsnittliga haircut på strukturerade skulder upp från noll till 45 procent på lite mer än ett år, enligt Gary Gorton på Yale University. Det totala skuggbanksystemet, inklusive derivathandel, repor och värdepapperisering, uppgick 2008 till 20.000 miljarder dollar, enligt den kraftigt nedtonade siffra som den amerikanska centralbanken Federal Reserve publicerade då.

En timme efter nedgraderingen av USA, skrev Financial Times, "sände banktillsynsmyndigheter ut budskapet att nedgraderingen inte skulle påverka de risknivåer som den amerikanska statsskulden beräknas efter. Banker skulle därför inte behöva lägga undan mer kapital för sina innehav av amerikanska statspapper eller skulder garanterade av den amerikanska staten."

Men skuggbanksystemet är oreglerat och kan därför inte skyddas mot de omvända hävstångseffekterna. Det är också mycket större än den reglerade banksektorn.