Fukuyama vill ändra historien om Glass-Steagall

Författaren Francis Fukuyama uppmanar till återinförandet av Glass-Steagall och kritiserar regeringarna Bush och Obama starkt för deras räddning av spelekonomin. Fukuyama är känd för sin bok efter Sovjetunionens fall: "Slutet på historien och den sista människan", 1992, där han hävdar att kapitalismen vunnit för evigt. Han omsvängning är därför en revolution i den neokonservativa kretsarna. Det var i en lång intervju som publicerades i den italienska tidningen Il Foglio den 9 augusti, som Fukuyama gick in i en stor diskussion om Glass-Steagall och gav ett intryck av att han hade lyssnat på Lyndon LaRouche. Fukuyama sa:

- Obama har förlorat en historisk möjlighet att reformera finanssektorn.

- USA:s arrogans och hybris efter kalla kriget inkarnerades på 90-talet av Larry Summers, som var profet, tillsammans med [finansminister] Robert Rubin, för den finansiella avregleringen under Bill Clinton, och därefter, efter 11 september, av Paul Wolfowitz, den neokonservativa teoretikern och hjärnan bakom Irakkriget. Wolfowitz har straffats av historien, men Summers valdes av Obama för att leda det USA:s nationella ekonomiska råd tills han avgick i november 2010! Men det var Larry Summers, när han var finansminister 1999, som drev igenom Gramm-Leach-Bliley-Lagen, vilket har rev upp Glass-Steagall-Lagen, ett av de viktigaste besluten från New Deal, nämligen att kommersiell bankverksamhet separerades från finansbolagsverksamhet. Och det var Summers som hade den direkta kontrollen över liberaliseringen av derivatmarknaderna. Finanskrisen hade sitt ursprung i dessa två misstag.

- Det är dumt, som motståndarna gör, att kalla Obama för socialist eller marxist, eftersom Geithner och Summers aldrig någonsin hade i åtanke att återgå till Glass-Steagall. De föredrog att att ta på sig [det gigantiska försäkringsbolaget] AIG:s förluster, så att AIG kunde betala av sina borgenärer. Varför gjorde regeringen detta? Borgenärerna var Goldman Sachs och liknande placerare. Det skulle ha varit mer förnuftigt att säga till dem: 'Lyssna nu kompis! Ni har köpt osäkra och riskabla krediter, nu får ni ta emot dem! Obama skulle åtminstone ha tystat några av sina belackare, som anklagar hans finansdepartement för att ha favoriserat Wall Street allt för mycket, om han hade skurit ned dessa stora finansgrupper som anses "för stora för att få gå under". Men egentligen, tror jag att hans regering inte ville göra det, sa Fukyama.