Afrikas horn: Bara oligarkisk cynism

Idag kommer skräckhistorier från Somalias "dödens väg" där flyktingar utan mat fortsätter att fly. En del av dem går hundratals kilometer till de överfyllda flyktinglägren i Kenya. För oligarkerna fungerar dessa nyhetsartiklar om den desperata matkrisen på Afrikas horn, som ett cyniskt skryt för deras och deras lakejers politik för minskning av "överbefolkningen".

Nyhetsbevakningen nämner inte faktumet att krisen uppstod på grund av

1) att inget har gjorts för att utveckla de drabbade ländernas ekonomier, av de intressen som nu pratar om bristen på mat. De enorma dammbyggena i Etiopien har i stället motarbetats av både FN-anknutna organisationer och av miljörörelsen och endast kunnat börja byggas med kinesiskt stöd. Shibelifloden i Somalia har haft färdigplanerade vattenregleringsprojekt i årtionden. EU:s och andra fiskeflottor renrakar Somalias rika fiskevatten på all fisk som mals till fiskmjöl till fr.a. fiskfoder.

2) att det behövs matprisreglering. Istället framställer de det falskeligen som en "naturkatastrof" som det inte finns någon långsiktig lösning för, utan bara kräver kortsiktigt matbistånd. Spekulanterna har frenetiskt kastat sig in i matvaruhandeln och utnyttjat de drabbade ländernas oförmåga att köpa tillräckligt med mat för redan uppblåsta priser för att driva upp priserna ännu högre. De blodsugande spekulanterna har fokuserat på jordbruksvaror. I jämförelse med andra typer av råvaror, har maten haft det största inflödet av spekulationspengar på råvarubörserna sedan årets början.

Den svenska regeringen under ledning av biståndsminister Gunilla Carlsson har "ingripit" med upprepade höjningar av biståndet till de svältdrabbade. Men samtidigt som man ger med ena handen, låter man i sin marknadsfundamentalism spekulanterna ta ännu mer ur den andra och både driva ännu fler i svält och ödelägga svenska jordbruk. Istället för att jaga bort de utländska fiskeflottorna, så jagar man bara de somaliska piraterna. I stället för att se människorna som en resurs, så propagerar fortfarande svenska Sida för befolkningsminskning i det underbefolkade Afrika. I stället för att tillsammans med EU hosta upp den miljard dollar som behövs till de svältande, öser man hundratals miljarder till bankstöd i de krisdrabbade länderna i EU.