Sänk kreditvärderingsinstituten!

I den hårda striden om ekonomisk politik som pågår i Washington ökar också kritiken mot kreditvärderingsinstituten. I C-Spans radiosändning den 30 juli sa den förre demokratiske presidentkandidaten Dennis Kucinich:
- USA:s regering är suverän till skillnad från Standard & Poor's. Regeringen borde minska dess inflytande.

Detta uttalande stödde Lyndon Larouche och tillade:
- Låt oss se hur tuffa alla tuffa republikaner i kongressen är. Kommer de att minska kreditvärderingsinstitutens inflytande som används helt godtyckligt för att angripa den amerikanska regeringen och utan att de lägger fram något som helst bevis för sina värderingar?

Ett par dagar senare skärpte LaRouche tonen och sa att dessa kreditvärderingsinstitut är förrädare mot nationen och att de med konspiratoriska medel försöker stänga den amerikanska regeringen. Det är känt att president Obama och finansminister Tim Geithner har konspirerat med kreditvärderingsinstitut i London för att genomdriva de drakoniska budgetnedskärningarna i samband skuldtaksbeslutet. LaRouche sa:
- Regeringen måste lägga ner kreditvärderingsinstituten och inte tillåta att de fortsätter att lägga ner regeringen! Kreditvärderingsinstitutens tjänstemän borde sättas bakom lås och bom för sina brott. Med sina förfalskade positiva värderingar av Enron, Lehman och bolånebaserade värdepapper (MBS) åsamkade de människor förluster i storleksordningen miljarder och biljoner, samtidigt som de används för att lägga ner den amerikanska regeringen.

När sedan både kreditvärderingsinstituten Moody´s och Fitch efter skuldtaksuppgörelsen krävde ännu mer blod på gatorna och ändå hotade med en nedvärdering av USA :s AAA-betyg, så slog LaRouche fast att de måste krossas.

Även italienarna har börjat försvara sig mot det brittiska imperiets torpeder. Den italienska deputeradekammarens finansutskott krävde i en flerpartimotion att den italienska regeringen måste ingripa mot kreditvärderingsinstituten och särskilt mot Standard and Poor's. Lyndon LaRouche höll i juni 2009 ett anförande inför detta finansutskott.

I en telefonintervju med EIR den 30 juli angrep utskottets ordförande, Sergio D'Antoni, kreditvärderingsinstituten och höll med om att finanssystemet måste omorganiseras för att förhindra såväl spekulation som de attacker som förstör hela nationer. D'Antoni sa:
- Den rådande situationen är absurd. Kreditvärderingsinstitutens roll måste förändras. Vi kan inte ha kreditvärderingsinstitut som betalas av dem som de värderar och som i vilket fall som helst bara reagerar på marknaden. Vi behöver något som är oberoende eller som drivs av regeringar.

D'Antoni sa också att han ville ha en Glass-Steagall-politik:
- Jag håller med om att vi måste stoppa spekulationen med statsobligationer och skilja mellan vanlig bankverksamhet och den spekulativa kasinoverksamheten. Vår situation kräver en förändring av systemet.

En LPACTV video visar hur lurade de amerikanska kongressledamöterna var som begick högförräderi mot konstitutionen och genomdrev mordiska åtstramningar just för att blidka kreditvärderingsinstituten, så att de inte skulle sänka USA:s kreditbetyg: "De är som den prostituerade som klagar på sin kund att han lovade gifta sig med henne, innan hon kördes ut från hotellrummet." Se här!

Se Lyndon LaRouches uttalande om kreditvärderingsinstituten och kongressens skuldtaksuppgörelse igår på LPACTV Weekly Report här