Bygg magnettåg till Norge nu!

Norska Jernbaneverket har fått nej från Sverige på sin önskan om att knyta samman Norge med både Köpenhamn och Stockholm med höghastighetståg på räls. Norge som har en utredning om höghastighetståg på gång har engagerat flera stora konsultbolag för att utreda olika aspekter och olika sträckor i Norge. Genom detta omfattande arbete har Norge tagit ledningen i utbyggnadsplanerna för höghastighetståg i Norden.

När de norska myndigheterna under våren 2011 vände sig till den svenska regeringen för att bygga dessa höghastighetslinjer, fick man till sin stora förvåning ett nej rakt i ansiktet. Svenska regeringen hade inga planer på att bygga något höghastighetståg i de värmländska gränstrakterna och inte heller i Västra Götaland. Dessutom var den svenska planläggningen för "höghastighetståg" fastlagd till att komma upp i 250 km/timme. Det omintetgör de norska planerna på att komma till Köpenhamn resp. Stockholm under tre timmar, vilket anses vara en magisk gräns för att ersätta flygtrafiken, vilket kräver 330 km/timme. De norska tågen skulle i så fall få köra från Oslo till svenska gränsen i 330, för att där bromsa in och hela vägen genom Sverige köra i 250 km/timme.

Ledaren för den norska höghastighetsutredningen Tom Stillesby vid Jernbaneverket, var mycket undrande till svenskarnas motvilja och sa den 29 maj till Dagens Naeringsliv:
- Det er väldigt oklart. Det är egentligen inte någon orsak. De har haft sin utredning och kommer med sin inställning om hur det skall byggas höghastighetståg i Sverige.

Den 18 juli berättade Dagen Naeringliv dessutom att kineserna vill hjälpa till med att bygga höghastighetstågen i den nordiska triangeln Oslo-Köpenhamn-Stockholm-Oslo. Det kinesiska företaget CMC (China National Machinery Import & Export Corporation) som redan är omsätter 20 miljarder kr i Norge på bilimport och gruvdrift, hade redan tre kinesiska experter som reste längs de aktuella sträckorna i Sverige för att studera förhållandena. Kineserna erbjöd sig, enligt den norska tidningen, att bygga hela den Nordiska triangeln med rälsbunden höghastighetsteknik för bara drygt halva priset, 70-80 miljarder NOK, jämfört med det av norrmännen beräknade, som låg 50 miljarder NOK högre. Det norska samferdseldepartementet har också varit i kontakt med företag i bl.a. Spanien, Frankrike och Tyskland för att bygga höghastighetstågen, men det kinesiska engagemanget i Skandinavien är intressant beroende på att de också kan erbjuda magnettågstekniken som går mycket snabbare.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP kämpar sedan länge med de svenska politikerna för att bygga hela den Nordiska triangeln mellan Nordens huvudstäder, inklusive en tunnel via Åland mellan Finland och Sverige för att också knyta in Helsinki i nätverket. Idén är att använda magnettåg som både ökar hastigheterna och lyfter infrastrukturen till en ny modern plattform med transporter i 500 km/timme på Oslo - Stockholm på ca en timme och Köpenhamn - Stockholm på 75 minuter och ungefär detsamma för Köpenhamn - Oslo. Avsikten är också industriell, eftersom den som är tidig med denna nya teknik också snabbt kan etablera nya patent och industrier för att sprida teknologin i världen. Hittills har magnettåg enbart byggts för persontransport, men det är på godssidan som de stora vinsterna finns, och i utvecklingen av detta, med helautomatiska lastningssystem m.m., finns mycket att bygga nya företag på.

Magnettågstekniken är dessutom inte dyrare att bygga ut än rälsteknik, eftersom tågen kan ta en mycket större stigning och snävare kurvtagning. För ett bergigt land som Norge är det mycket billigare att använda magnettåg. Dessutom ger de omfattande behoven av tunnlar i Norge möjlighet att med magnettåg i framtiden bygga in vacumteknik i tunnlarna för att öka hastigheten till uppåt 1000 km/timme.

Vad som stoppat hela utbyggnaden genom Sverige är en mångårig åtstramning på infrastrukturinvesteringar pga politikernas kapitulation inför den angloholländska monetarismen. Det har låst fast all svensk planläggning i en benhård lappa och laga-ideologi. För varenda liten sträcka har Banverket och regionerna fått kämpa i årtionden och minsta rubbning av planerna, inte minst diskussionen om att satsa 100 miljarder kr för att bygga höghastighetståget Stockholm - Göteborg, fyller alla instanser med paralyserande skräck. Den svenska regeringen har också en liknande skräck för att starta investeringar nu i finanskrisen eftersom det rubbar deras budgetpolitiska ramverk att ha överskott i statsbudgeten med två procent per år. Detta blockerar, trots att det handlar om investeringar som på sikt betalar sig själva och dessutom ger enorma samhällsekonomiska vinster, och trots att investeringar kan läggas i en sidobudget för investeringar som staten kan bygga på krediter, och trots att investeringar i infrastruktur är det främsta sättet för staten att skapa produktiva jobb och skapa framtidshopp för 28 procent arbetslösa ungdomar.

Det finns vägar att komma förbi dessa "svenska" problem och det är att bygga hela den nordiska triangelns höghastighetsnät som ett enda helhetsprojekt. För detta har magnettåget en särskild fördel genom att det enkelt kan inordnas i landskapet eftersom det går på en bana upphöjd på stolpar. Det kan även byggas ovanpå existerande järnvägsräls där det är ont om plats, som vid infarter till städer. Det är också naturligt att bygga magnettåget som ett helt system i ett sammanhang, eftersom det inte kan använda existerande räls.

Ytterligare en möjlighet att lösa samarbetsproblemen har uppstått genom det hemska terrorgreppet på Norge. Den enorma sympati för Norge som uppstått i de Nordiska länderna gör att man mycket väl skulle kunna hedra offren med att knyta samman alla de Nordiska länderna med magnettåg, som gör att de unga kan komma mycket närmare samman fysiskt, precis som man i dag kommit känslomässigt. En önskan om detta från norsk, dansk och svensk ungdom finns det idag ingen politiker som kan säga nej till.

Sverige borde, med tanke på samarbetet efter terrordåden,
ändra sig och föreslå Norge att man knyter ihop den Nordiska länderna med ett storartat magnettågsprojekt för att skapa en framtid för den unga generationen.

LaRoucherörelsens kampanjer för magnettåg finns på svenska här: Låt inte de “nya”
höghastighetstågen bli stenålder direkt
http://www.larouche.se/nyheter/2010/03/11/nya-hoghastighetstag-blir-sten...

http://larouche.se/artikel/bygg-magnettag
Till denna artikel finns en översiktskarta för ett magnettågsnät för
Nordiska triangeln på sidorna 8-9 i tidningen Ny solidaritet nr 3,
2008:
http://www.larouche.se/svenska/media/200803-stockholm-kopenhamn-75-min_2...

http://larouche.se/nyheter/2011/02/11/magnettag-i-tusen-km-timme

och videon om det internationella magnettågsnätverket Världslandbron:
http://larouche.se/artikel/eaptv-varldslandbron

på danska här:
http://schillerinstitut.dk/danmark_behoever_magnettog.htmlpå

på engelska här:
http://www.schillerinstitut.dk/maglev_english.html

och Maglev expert Elwin Hennis
discusses the prospects for Maglev technology:
http://larouchepac.com/node/16554

på tyska här:
http://bueso.de/infrastruktur

och
http://bueso.de/artikel/weltlandbrucke-und-transrapid-chancen-fur-deutschland

och videon Transrapid für München
http://bueso.de/node/4434