USA: Skuldtaksbluff utnyttjas för fullmaktslag

Den amerikanske statsmannen Lyndon LaRouche varnar för att den kongressens beslut att höja skuldtaket är en fullmaktslag som avskaffar konstitutionen. Det är Obamas Hitlerkupp. Så fort LaRouche på måndagsmorgonen fick reda på innehållet i kompromissförslaget för att höja statsskuldstaket, drog han igång en totalmobilisering av sin organisation LaRouchePAC mot fullmaktslagen. Tvärt emot vad medierna här rapporterar är fullmaktslagen en katastrof, som kommer att kasta in USA och världen i kaos.

Vad som hittills är känt, är att man planerar en omedelbar budgetnedskärning på 917 miljarder dollar. Vad som är ännu värre, är man tänker inrätta en "superkommitté" med tolv kongressmän, sex republikaner och sex demokrater. Denna skall till den 23.11, i vad som realiteten är dekret, lägga fram en plan för budgetnedskärningar på ytterligare 1200 till 1500 miljarder dollar. Denna skall sedan beslutas i kongressen på julafton med antingen ja eller nej. Inga tillägg eller ändringar får göras i vad "superkommittéen" bestämt. Även om kongressmajoriteten säger nej till förslaget, kommer nedskärningarna genomföras. Då kommer en automatiknedskärning genomföras, med hälften på republikaners hjärtefråga, försvaret, och hälften på demokraternas, social- och hälsovården.

Med införandet av ett sådant diktatoriskt undantagsstyre kommer den amerikanska författningen helt sättas ur kraft mitt i sammanbrottsfasen för det internationella finanssystemet. Att sätta kongressen på autopilot, varnade LaRouche är att införa en hitlerlik fullmaktslag, som 1933 skapade ett politiskt faktum som inte gick att vrida tillbaka.

Det finns motstånd från kongressens progressiva grupp liksom den afroamerikanska , vilket framgick av att så många som 161 kongressledamöter röstade emot jämfört med 261 för. I senaten röstade 26 emot, medan 74 gav efter för diktaturen. Många ledamöter står under massivt tryck från president Obama och Wall Street, som hotar med nedgradering av USA: statsskuld från ratinginstituten om undantagsstyret godkändes.

Alternativet till den hotande diktaturen är, som LaRouche betonar, ett omedelbart införande av bankdelningslagen Glass-Steagall, som ligger färdigt att antas på kongressens bord i form av Marcy Kapturs förslag H.R 1489 med numera 32 medmotionärer och Maurice Hincheys förslag H.R. 2451 med fem medmotionärer. Återinförandet av bankdelningslagen Glass-Steagall har ett brett stöd i landets delstater och fackföreningar. Denna lag skulle genast göra bankernas spekulationspapper värdelösa och skulle sätta Wall Street och London i konkurs, i stället för det amerikanska statshushållet går i konkurs med skattebetalaren som gisslan. Glass-Steagall skulle samtidigt lösa budgetkrisen och skuldtakskrisen genom att stryka bort behovet av det enorma bankstödet och även kunna driva in återbetalning av felaktiga bankstöd. Glass-Steagall är det främsta försvaret mot diktatur och mot att vanliga medborgare dör i massor på gatorna.

Läs hur bankerna undantas från åtstramningen här

Läs om bluffen att kreditvärderingsinstituten skulle vara nöjda efter skuldtaksbeslutet här

Läs om fiendens tankesätt, som Lyndon LaRouches beskrev det i sin webcast den 21 juli här