Globala finanskollapsen och terrordåden

Lyndon LaRouche varnar för en "Ny riksdaghusbrand" som förevänding för diktatur. Han gjorde det i ett samtal med medarbetare i sin politiska aktionskommitté LPAC den 23 juli och förklarade att för det nuvarande konkursade internationella finanssystemet ser man ingen annan möjlighet att fortsätta. Det är i detta sammanhang man måste se den nya vågen av terrordåd och -hot den senaste veckan, framför allt de ytterst brutala dåden i Norge på fredagen den 22 juli.

Utvecklingen liknar det som hände mellan januari och september 2001, då många olika terrorhot tjänade till att förbereda och maskera angreppen den 11 september på World Trade Center i New York och Pentagon i Washington. Förutom de vidriga terrordåden i Norge skedde nya terrorbombningar i Mumbai och varningar för angrepp på New Yorks tunnelbana. Den 23 juli skedde minst fyra ovanliga skottlossningar i USA där förövare sköt in i folksamlingar.

Lyndon kunde 2001 se terrorhotet redan i januari. Han kunde då varna för att en "riksdagshusbrand" skulle anstiftas, utifrån den ideologi som den inkommande Bush/Cheney administrationen hade. De neokonservativa, som då tog makten, trodde på att styra genom undantagslagar precis, som Hitler gjorde sedan det tyska riksdagshuset bränts ned 1933. Under våren och sommaren 2001 skedde olika provokationer och avledningsmanövrer. Lyndon LaRouche fortsatte att varna för det akuta hotet av "assymetrisk" krigföring, som sedan förverkligades genom terrordåden den 11 september, genomfört av anglo-saudiska krafter kring BAE:s stora vapenavtal "Al Yamama".

I lördags den 23 juli sa LaRouche att "Bush/Cheney administrationen har hemligstämplat de avgörande fakta om den 11 september, och president Obama har fortsatt med det. Den som tolererar detta fortsatta hemlighetsmakeri, inbjuder till mer terrorism."

Det är speciellt allvarligt eftersom finanskrisen nu är desperat. Händelserna i den gångna veckan har visat tydligt att skuldkrisen är utom kontroll i USA och EU och kan detonera när som helst. De olika försöken att finna en "lösning" åt det oligarkiska finanssystemet, har ingen möjlighet att lyckas, utan skapar bara mer kaos och instabilitet. Deras enda återstående alternativ är diktatur.

Det finns en annan konstruktiv lösning på finanssystemets konkurs och det har president Franklin D Roosevelt bevisat 1933. Då införde Roosevelt bankdelningslagen Glass-Steagall och "The New Deal", vilket tog USA ur depressionen och stoppade fascismen i hela världen. Idag växer rörelsen för återinförandet av bankdelningslagen, med stöd från idag 32 kongressledmöter, men också från delstatsförsamlingar, stora organisationer och fackföreningar. Det är en strid som nu handlar om att förhindra diktatur och överleva - också för Europa.

Läs hela LaRouches uttalande på engelska här

Läs LaRouches uttalande på engelska om att fokusera på nästa attack här

Se LaRouches internetkonferens med översättningar till spanska, franska, italienska och tyska  här