Amerikansk fackförbundsledare lyckönskade Schillerinstitutets konferens

När den demokratiska kongressledamoten Marcy Kapturs lagförslag för att återinföra Banklagen Glass-Steagall (H.R. 1489) lades fram den 12 april var IAM (det amerikanska fackförbundet för arbetare inom verkstad, flyg och rymdindustri), bland de första understödjarna. Thomas Buffenbarger, förbundsordförande för IAM, skickade följande hälsningsbudskap till Schillerinstitutets konferens i tyska Rüsselsheim den 2-3 juli:

"I namn av de 730 000 medlemmarna i IAM är jag stolt över att få ge våra hjärtligaste hälsningar och bästa lyckoönskningar om en framgångsrik Schillerinstitutkonferens 2011.

IAM stödjer Schillerinstitutets arbete under en tid då den globala ekonomin går igenom dessa exempellösa tider. Strävan efter global och nationell stabilitet kräver nytänkande, nya idéer och samtidigt en djup historisk förståelse för vilka finanspolitiska åtgärder som befrämjade och säkerställde en förståndig finanspolitik.

I USA, är IAM stolt över att vara i den främsta fronten bland de progressiva organisationer som manar till ett återinförande av banklagen Glass-Steagall. Den kommer att fungera som en grundpelare för att återreglera laglösa finansinstitut och lägga om de nationella prioriteringarna till återupplivande av den nationella infrastrukturen och skapandet av kvalitativa jobb.

IAM hävdar betydelsen av värdiga och respektabla arbeten som en väsentlig förutsättning för mänsklighetens och samhällets framsteg. Historien har upprepade gånger visat att när kapital placeras på rätt sätt för tjäna att idéer och arbete, så resulterar det i storartade saker som gynnar alla nationer.

Lycka till med er sammankomst och tack till alla deltagare för er hängivenhet till idén att handlingar säger mer än ord."

R. Thomas Buffenbarger, International President, International Association of Machinists & Aerospace Workers

Se mer om Schillerinstitutets konferens här