Danmarks största bank: Euron kan vara historia när veckan är slut

"Om politikerna inte ingriper mot krisen i Sydeuropa kan euron vara historia när veckan är slut, varnar Danske Bank."  Så löd ingressen till en artikel som toppade den största danska borgerliga tidningen Berlingske Tidendes nätupplaga den 12 juli. Rubriken på artikeln var: "Europa på randen till sammanbrott". Några axplock ur artikeln:

"De europeiska finansmarknaderna är på randen till sammanbrott. Och just nu avgörs det. Om inte politikerna reagerar nu, riskerar euro-samarbetet att bryta samman före augusti, varnar Danske Bank. - Om man inte är villig att bekämpa den eskalerande krisen så är en statsbankrutt och ett eventuellt euro-sammanbrott nära förestående, säger Danske Banks chefsekonom Frank Öland Hansen ..."

"Om marknaderna fortsätter att förvärras, som de har gjort nu på förmiddagen, och ingenting görs för att stoppa krisen, kommer förlusterna att bli så stora i de europeiska finansiella systemen att länderna i periferin inte kommer att ha tillgång till kapital på marknaderna. Och då ser det hopplöst ut innan veckan är slut. Men det är rätt otänkbart. Jag tror att politikerna kommer att agera relativt snabbt, om marknaderna fortsätter."

"Vi är på randen till sammanbrott" var också rubriken i den största danska tidningen Jyllands-Posten, på deras intervju med Frank Öland Hansen. Intervjun illustreras av en röd börskurva som kraschar och stänker blod på euro-mynt. "Det här kan vara väldigt allvarligt. Räntan på de italienska statsobligationerna stiger minut för minut, och euron och aktiekurserna faller. Samtidigt är likviditeten på marknaderna nästan borta."

Likviditeten på de internationella finansmarknaderna frös till is efter amerikanska Lehmanbankens konkurs 2008. Inga banker ville ge lån till andra banker, eftersom ingen av dem visste vem som satt med de förgiftade värdepapperen. Vad Frank Öland Hansen säger är att vi är på väg in i en liknande situation nu, något som också uttrycktes av Svenska Handelsbankens analytiker Martin Enlund i Dagens Industri samma dag (12.7) när han sa:
- Det börjar kännas lite som Lehman Brothers igen.

Oron är naturligtvis stor eftersom det är just så som de svenska bankerna kan smittas av eurokrisen. De har inte särskilt mycket utlånat till krisländerna i Sydeuropa, men har däremot gjort sig helt beroende av att finansiera sig via kortsiktiga lån på interbankmarknaden. De svenska bankerna har sagt åt sina kunder att flytta bankinsättningarna till fondkasinot, som ger stora intäkter till bankerna som själva sköter de fonder de vill att kunderna skall flytta pengarna till. I stället har bankerna lånat billigt från andra banker i så stor omfattning att de ligger ute med en upplåning motsvarande en och en halv svensk BNP. När nu likviditeten där försvinner, kan vi alla nu vänta oss att bankerna igen kommer rusande till svenska staten och Riksbanken och ropar på hjälp.

Det är därför som LaRoucherörelsens lösning på krisen hade behövt vara införd redan nu.