Glass-Staegall-förespråkaren Marcy Kapturs tal i kongressen

Marcy Kaptur är kongressledamot och initiativtagare till Glass-Steagall - motionen HR 1489, som får allt fler medmotionärer. Idag är det 19 st efter att bl.a. förre demokratiske presidentkandidaten Dennis Kucinich tillkommit. En parallell motion väntas också läggas fram i senaten inom kort.  Marcy Kaptur är demokrat från Ohio och har i flera tal inför representanthuset riktat skarp kritik mot förre Federal Reserve-chefen Alan Greenspan och 1999 års avskaffande av Glass Steagall-lagen. Det gällde även talet dagen före 78-årsdagen för Franklin D. Roosevelts Glass Steagall-lags införande. Kaptur talade denna gång med anledning av en nedskärning av statens utgifter (i detta fall för matvaror till fattiga från jordbruksbudgeten):

- Gå tillbaka till 90- talet och läs vad Alan Greenspan skriver. Han är en stor förespråkare för en rå hänsynslös individualism [1] och Ayn Rands filosofi, eller hur? Gör alla hans vänner rika! JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley - det är i sanning en spektakulär samling individer på Wall Street som plundrade Amerika.

- De tog våra jobb genom att outsoursca dem. De sänkte värdet på våra fastigheter till botten, och nu har det gått så långt att vi till och med har ett lagförslag som bokstavligen kommer att ta maten ifrån 350 000 kvinnor och barn. Så, vems är då felet?

- Här är en litet inlägg från en väljare bosatt mitt distrikt. Hon säger att: 'Utan hjälpen från Frälsis [2] skulle jag ha hamnat på gatan. Jag kämpar varje dag för att få ekonomin att gå ihop så att mina barn ska kunna ha tak över huvudet. Jag har ett jobb, men med två barn att försörja, blir det ändå svårt att få pengarna att räcka till. Jag har stora problem med att kunna betala hyra och andra räkningar. Jag önskar att det fanns mer hjälp till föräldrar som mig själv.'

- Som ni alla vet är majoriteten av ledamöterna i detta hus, kristna. Jag vill inte göra någon större sak av det, även om jag är en av dem. Säger inte första stycket i bergspredikan att 'Ge mat åt dom som hungrar'? Det står ju inte 'rå hänsynslös individualism'. Jag förespråkar individualism liksom alla andra i den här kammaren. Men jag säger er detta - det finns en hjärtlöshet hos dem som roffar åt sig på andras bekostnad och vänder resten av det Amerikanska folket ryggen. Så när Big Oil gör rekordvinster, men betalar noll cent i skatt, är det något som är allvarligt fel. Då står det inte rätt till med USA. Det amerikanska folket vet det. De röstade inte bort många av kongressledamöterna i november, för att de trodde att ni var ett bättre alternativ. De ville bara ha en stor förändring och de kommer att fortsätta att rösta för en förändring tills det att de ser sina livsvillkor bli bättre. Deras liv kommer inte att bli bättre, såvida vi inte gör något åt det som Alan Greenspan, Goldman Sachs, Bank of America och de andra vråkarna [3] på Wall Street, har utsatt landet för..."

- Så jag står nu på samma sida som det amerikanska folket - inte de rikas intressen som plundrar landet. Ni känner alla till hedgefonder? De har en skattesats på 15 procent. Kongressledamot Elizabeth Loomis [republikan från Washington] har nämnt att företag i hennes valdistrikt betalar 35 procent i skatt. Varför håller vi inte vråkarna på Wall Street ansvariga för det de gjorde? Låt dom få betala sin rättmätiga del av skatten. Vi har ju inte ens kunnat ta en enda penny från deras direktörsbonusar. Inte en enda ynka penny! Denna institution hade inte stake nog att stå emot?

- Jag säger er detta, droppen som fick bägaren att rinna över, var avskaffandet av Glass-Steagall-lagen 1998. Lagen som hade separerat affärsbankerna från finansbolagen. Ni känner alla till namnet på lagförslaget? Det fanns inte en enda demokrat som skrev under på förslaget. Det var republikanerna Gramm, Leach och Bliley. De bara pressade det igenom representanthuset - men jag röstade inte för förslaget. Sen kom Wall Street och där kan vi snacka om rå/hänsynslös individualism."

- Jag tänker inte tillåta att någon i mitt valdistrikt, eller något annat distrikt för den delen, ska betala för vad de har ställt till med. Jag har mött människor som står i kö utanför Frälsis för att de är arbetslösa och jag vet vilka som har orsakat detta. Dessvärre har jag inte tillräckligt med makt och inflytande för att hålla dom ansvariga. Jag hoppas att Gud gör det, för vad de har gjort är oförlåtligt. Deras 'råa hänsynslösa individualism' är inte patriotisk, den är inte kristet och den kommer att fördärva landet."

Se talet här.

Marcy Kapturs Glass-Steagall-motion HR 1489 finns här.

Not 1: "Rugged individualism" är översatt till "hänsynslös/rå individualism". Det är ett begrepp som inte har någon direkt svensk motsvarighet. Det är en extremliberal hållning som menar att nästan alla människor (i praktiken nästan inga alls) kan nå framgång på egen hand om staten beblandar sig så lite som möjligt i människors förehavanden. Den lanserades främst under president Hoovers presidentperiod 1929-1933.
Not 2: Food bank
Not 3: "Buzzards" är översatt till vråkar, men det kunde också stå hökar, stollar eller gamar. Wall Street vakar över sig själva och sina tillgångar som hökar, de är tossiga och de äter upp fysiska tillgångar likt gamar äter as.