USA: 87 procent för Glass-Steagall

Den amerikanska fastighetstidningen Housing Predictor publicerade i mitten av juni resultatet av en opinionsundersökning som den riktat till sina internet-läsare. Det visade sig att 87 procent av de tillfrågade är för att USA ska återuppta bankdelningslagen från Roosevelt 1930-tal, Glass-Steagall Act. Frågan som ställdes löd:
- Under den stora depressionen antogs Glass-Steagall-lagen för att 'stoppa icke-tillåten bankverksamhet'. Samma icke-tillåtna verksamhet är idag huvudorsaken till den rådande finanskrisen. Borde kongressen återinsätta lagen för att stoppa ytterligare en finanskris?

Webtidningen skrev i sin sammanfattning:
- Denna viktiga opinionsundersökning visar att amerikanerna vill att mer ska göras för att stoppa bostadskrisen som utlöst nationens finansproblem med mer än sju miljoner tvångsförsäljningar av egnahem sedan krisen startade för fyra år sedan. Fastighetsmarknadens experter säger är att den enda möjliga orsaken till att kongressen inte har återinsatt Glass-Steagall-lagen är att kongressmedlemmar i USA:s representanthus och senat är oroade för hur det skulle kunna slå tillbaka i deras plånböcker. I många fall har kongressmedlemmar de senaste årtiondena mottagit de största kampanjbidragen från fastighetsmarknaden och bankerna.