Affärsbankirens brev till dagens bankirer

Brevet som följer är skrivet av den pensionerade kreditchefen Mike Sperry, som har arbetat för ett flertal banker under sin karriär. Det är riktat till alla bankirer i hela USA för att reparera de skador som de har tillåtit det amerikanska banksystemet att drabbas av, för att återinföra Glass-Steagall-lagen och för det klassiska amerikanska banksystemet. Brevet har skickats ut till kontakter inom banksfären tillsammans med en folder som visar hur många som i dagsläget stödjer återinförandet av Glass-Steagall.

Till alla banker i alla städer och delstater i USA

Bästa bankkollegor,

Jag gick i pension 2008, efter 35 år i branschen inom affärsbanksystemet. Jag har under denna tidsperiod bevittnat, med fasa, det som har drabbat branschen, och vädjar nu till Er att gå med i striden för att rädda branschen, medan tid finnes.

Vårt banksystem är i fara. Snabba cash har skapat en hyperinflationistisk spiral som har försämrat värdet på vår valuta, samtidigt som det globala monetära systemet vacklar på gränsen till totalt sammanbrott. För oss som inte har glömt vilken naturlig roll bankväsendet ska spela, är lösningen på problemet ganska självklar. Men för att kunna uppbringa det stöd som krävs för att ta fram krisens uppenbara botemedel, måste vi göra våra röster hörda. Bankirer förväntas förstå hur vårt banksystem fungerar, och att det nuvarande nödläget kräver av oss att använda vårt inflytande.

Har vi glömt bort att pengar endast är ett redskap för att främja förverkligandet av nationens mål? Har det helt försvunnit ur det kollektiva medvetandet att det är vi som skapar pengar? Har vi tappat greppet om det faktum att det är vår plikt att se till att de pengar vi skapar ska främja ett sunt affärs- och företagsklimat och utveckla det allmännas bästa?

På grund av vår kollektiva tystnad - vårt misslyckande att inte gå emot dem som framställer sig som bankirer, men i själva verket är simpla pengaväxlare - verkar svaret på frågorna att bli ett ja. Det verkar som om vi har kapat banden med de grundläggande principer som en gång gjorde bankiryrket till en ädel verksamhet. Det har nu blivit dags för oss att åter stifta bekantskap med de ideal som skaparna av vårt banksystem hade. Dessa genuina patrioter skapade en ny typ av banksystem, ett system som medvetet är utformat att tjäna nationen.

En nation vars syfte var att upprätthålla och utveckla den allmänna välfärden åt våra medborgare, och därigenom säkra frihetens välsignelse för framtida generationer, krävde ett banksystem som skiljde sig från andra stater med andra syften. Vårt banksystem skiljer sig från andra av just den anledningen, liksom att vårt ekonomiska system skiljer sig från andra nationers. Vårt banksystem och vårt ekonomiska system är sammanvävda. Visst är det så att funktionen av den förra rättfärdigar utformandet och utvecklingen av den senare. Det är därför inget sammanträffande att korruptionen av vårt banksystem åtföljdes av den värsta ekonomiska nedgången sedan den så kallade stora depressionen.

Därav följer det att det första steget till ekonomisk återhämtning blir att ordna vårt banksystem. Det måste riktas om för att kunna sträva mot de mål som systemet var satt att arbeta för. För att göra verklighet av denna omställning måste vi återinföra Glass-Steagall lagen.

Denna lagstiftning från 1933 var en viktig del i Franklin Delano Roosevelts program för att återuppbygga USA: s ekonomi. Genom att den separerade de kommersiella bankerna (läs: de som sysslar med in- och utbetalningar, lån etc.) från andra typer av finansiell verksamhet (läs: spekulation) kunde regeringen återta kontrollen över nationens valuta, vars värde som den enligt konstitutionen är skyldig att reglera. På grund av att staten har tappat denna kontroll så har ekonomin än en gång sågats längs med fotknölarna. Att ge bankstöd till dagens storbanker, som för övrigt är banker endast till namnet, är bara ett försök att rädda spekulanterna på bekostnad av den allmänna välfärden. En strategi som tydligt har visat sig vara dömd att misslyckas.

De väldiga oceaner av pengar som har utgivits av vår regering, har endast tjänat till att temporärt upprätthålla illusionen av att det riktiga värdet av de värdepapper som prånglats ut kopiösa mängder, fortfarande skulle ha ett uns kvar av sitt bokförda värde. Värdet av derivat, värdepapperiserade krediter, optioner och liknande värdepapper, som tillverkats av pseudobankerna på Wall Street, liknar kejsarens nya kläder i fabeln med samma namn, där de är verkliga endast för dem som - genom bristen på kunskap eller för rädslan av alternativen - har valt att lura sig själva. Vi behöver egentligen inte rädda dessa institutioner från sina egna misstag och snedsteg för att kunna rädda banksystemet. Vi behöver skilja den faktiska bankverksamheten från den kasinoverksamhet, pyramidspel eller penningspekulation, eller hur man nu väljer att kalla fiaskot, som snabbt närmar sig det oundvikliga och rättfärdigade slutet.

Som affärsbankirer, vilka förstår skillnaden mellan Wall Streets "bankverksamhet" och den faktiska dito, är det vår moraliska och patriotiska plikt att stödja lagförslaget som nu ligger på kongressens bord, vilken skulle innebära ett återinförande av Glass-Steagall-lagen. Motionen, HR 1489, har i dagsläget stöd av 15 kongressledamöter, både republikaner och demokrater. Jag uppmanar Er nu till att gå samman med mig och stödja motionen.

Bästa hälsningar
Michel W. Sperry
Pensionerad kreditchef