Heidegger bakom Tyska energiomsvängningen

I Tyskland har dagstidningen Die Welt, som enda större mediaorgan utanför LaRouche-rörelsens medier, publicerat olika artiklar mot den industrifientliga politik som den tyske klimatgurun Hans Joachim Schellnhuber och hans WBGU driver. I början av juni fortsatte tidningen kampanjen med en artikel om en av nazismens andliga fäder, filosofen Martin Heidegger. Efter andra världskriget deltog han i propagandan mot en industriell återuppbyggnad av Västtyskland och publicerade en uppsats med titeln "Frågan om teknologin för 1949/1953". Enligt Die Welt innehåller denna uppsats redan alla argument, som det tyska konservativa kristdemokratiska partiet CDU idag lägger fram mot kärnkraften. Den var också förebild för den gröna rörelsens argumentation från 1970-talet och framåt.

Heidegger utvecklade sin tankegång under 1920- och 30-talen som en fortsättning på Friedrich Nietzsches kulturpessimism. Grovt sett kan man beskriva den så här: Människan ska tillämpa tekniken så att hon bara utnyttjar det som naturen redan erbjuder. Människan ska bara leva och producera inom de gränser som naturen sätter. Mänskligheten måste göra en u-sväng och återgå till ett hållbart förhållande med naturen. Enligt Heidegger är en sådan u-sväng bara möjlig när mänsklighetens existens hotas i ett yttersta nödläge som kräver att livsstilen förändras.

Även om Die Welt just i denna artikel inte pekar ut Schellnhuber är det lätt att se att just dessa tankegångar från Heidegger är den röda tråden i WBGU-rapporten. Men artikeln i Die Welt förklarar att denna teknikfientliga uppfattning, som lärdes ut till konservativa studenter vid universiteten för många år sedan, nu ligger till grund för CDU:s beslut att göra gemensam sak med den gröna rörelsen. Många människor i den gröna rörelsen är också vänstergängade, och precis som vänstern i Frankrike tidigare, fascineras de av Heideggers läror, trots hans nazistiska förflutna. Die Welt varnar för att denna u-sväng i Heideggers mening kommer att leda till katastrofala följder i Tyskland av samma dimension som den nazistiska kontra-revolution som Heidegger på sin tid helt och fullt stödde.

Läs mera om tyska energiomställningen, Schellnhuber och WBGU här

Skriv på uppropet mot WBGU här