LaRouche: Matprisreglering nu!

Både brittiska imperiets hyperinflationistiska bankstödspolitik och det ökande hotet av matbrist orsakad av spekulation gör att Lyndon LaRouche den 7 juni satt igång kampanjen: "Vi kräver matprisreglering nu!" Det är enda sättet att undvika en katastrof, med bl.a. mass-svält för både det amerikanska folket och resten av världen.

LaRouche var rak på sak:

- Vi är i en situation nu, där särskilt USA drivs in i en hyperinflation på matpriserna - och andra priser. Det finns bara ett sätt att ta itu med detta: Försök inte motarbeta höjningen av matpriserna utan krossa dem! Man inför reglering. Orsaken är att det inte finns någon anledning till, att bara för att det är brist på mat, också priserna höjs! Och om någon vill göra det och argumenterar: ' Man måste göra det eftersom det är brist. Vi måste tjäna pengar, förstår du?' Då säger du: 'Nej, i fängelse skall du!' Så vi behöver omedelbar prisreglering.

- Detta går tillbaka till vad Franklin Roosevelt gjorde under liknande omständigheter. Det var under krigsförhållanden, men vi är i en stridssituation just nu ifråga om mattillgångarna, ifråga om livsvillkoren därute på stridsfältet.

Det finns också andra områden som borde prisregleras, inklusive energi, lade LaRouche till, men det, man skall börja med, är maten. Genom att vidta denna åtgärd kan vi sopa bort spekulanterna, och tillräckligt försörja miljoner amerikaner, som just nu tvingas välja mellan att äta eller betala andra nödvändigheter. Om någon säger att presidenten inte håller med och inte tänker göra detta, tillade LaRouche, är svaret enkelt:

- Gör er av med honom!

Trots mobiliseringen på liv och död för att införa Glass-Steagall de närmaste par veckorna, är detta krav på matprisreglering och den därmed sammankopplade regleringen av tillförseln på jordbrukets insatsvaror, en brådskande prioritet. Kräv matprisreglering nu!

Läs Jacques Cheminades uttalande mot matspekulanterna här

Läs hur FDR ingrep mot matinflationen 1942 här