Weekendavisen skrev om demonstrationen mot Schellnhuber

En bild på förstasidan av danska tidningen Weekendavisen visar LaRoucherörelsens demonstration mot Schellnhuber utanför Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm. Artikeln berättar om demonstrationen men är helt på symposiets sida.

Weekendavisen ingår i Berlingske Tidendes koncern och publicerade artikeln i utgåvan för den 27 - 31 maj. Rubriken var "Låt oss hjälpa till", föregått av kickern i mindre bokstäver: "Grön tillväxt. Ekonomins superstjärnor som Nicholas Stern och Amartya Sen försöker göra det för miljön som politiker får allt svårare att genomföra. Vi mötte dem i Stockholm".

Artikeln börjar sedan: "Stockholm - Till en riktig Klimatkonferens hör Klimatdemonstranter, och det liknar en karbonkopia av det, med ett halvt tjog ungdomar, som gått upp tidigt för att vifta med banderoller och ropa till bilarna, som stannar in framför den Kungliga Vetenskapsakademin vid Stockholms Universitet. Det är bara inte så. Demonstranterna är från LaRoucherörelsen, som bäst kan beskrivas som en högerorienterad kult (sic), och de delar absolut inte konferensens bekymmer för platenens uppvärmning. En ung kvinna med en färgsprakande halskedja drar journalister åt sidan och förklarar överseende att världens fattiga inte har användning av vindsnurror, men av god, gammaldags industri. Gärna eldad med kol. Tre svenska poliser står och tittar på, men ingen säger emot henne. 'Stopp', ropar hon till en Nobelprismottagare."

Efter denna reaktion på Laroucherörelsens raka och effektiva intervention, fortsätter den förharmade journalisten Markus Bernsen med den sedvanliga okritiska metervaran om klimatet, som hittills har dominerat media.

En mycket bättre reaktion är då Dagens Nyheters ledare den 29.5, även den inte nämner LaRoucherörelsen och ännu mindre har någon bild på demonstrationen, så är den klart influerad av den. DN-ledaren har rubriken "Överdriven undergng" och signalerar en dramatisk omsvängning från hela nolltillväxtpolitiken ända tillbaka till Palmeperioden. Man markerar detta reverserade pardigmskifte genom att citera oppositionen på miljövårdskonferensen i Stockholm 1972 mot att sätta miljön, i stället för fattigdomen, i centrum. Den som då stod upp för tillväxtperspektivet var Indiens stora ledare premiärminister Indira Gandhi.

DN-ledaren väljer att plocka fram en nyutkommen bok av två okända akademiker från Lund för att visa exempel på det nya perspektivet, men säger på två ställen att de är typiska andra som beskrivs som "en växande våg av debattörer" resp. "glädjande nog allt fler med dem". Författarna till denna bok, som heter "Hållbarhetsmyten - Varför ekonomisk tillväxt inte är problemet", är Christer Gunnarsson och Martin Andersson, professor respektive docent i ekonomisk historia. Deras bok är intressant, men den förklarar inte varför Peter Wolodarsky skriver denna ledare idag och inte heller förklaras vilka som är den växande skara debattörer han talar om. Det går bara att förstå ledaren, om man vet om LaRoucherörelsen demonstrationer och vilken respons de fick.

Läs DN:s ledare här