Ökat stöd för Glass-Steagall i USA:s kongress

Marcy Kapturs motion "H.R. 1489" om att återinföra Franklin D. Roosevelts Glass-Steagall-principer som lag i USA, får efter vändpunkten med arresteringen av IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn fler och framför allt fler tunga med motionärer. Vändningen syns också genom att 13 av 50 delstatsåklagarna nu börjat sätta dit bankerna för bedrägerierna om bolånen som kallas subprime. Tidigare var åklagarna beredda att stryka ett streck över alla dessa bedrägerier på en gång om ett enda bötesbelopp betalades av bankerna. Nu sätter man dit storbanker, speciellt i New York.

Den 31 maj hade tretton kongressledamöter givit sitt formella stöd till motionen som Kaptur (demokrat från Ohio) lade den 12 april.

Lyndon LaRouches Political Action Committee, som har drivit en kampanj för att återinföra Glass-Steagall som det enda sättet att befria USA från bankernas och finansbolagens gigantiska spelskulder, har intensifierat sitt arbete i stora delar av USA.

Det visar sig i att Glass-Steagall-lösningen har börjat få uppbackning från många politiska ledare och organisationer på delstats- och även nationell nivå, som t. ex. från metallarbetarfacket International Association of Machinists och lantarbetarfacket National Farmers Union.

LaRoucherörelsen mobiliserar alla kongressledamöter och senatorer oberoende av partitillhörighet, eftersom detta är en fråga som angår hela nationen och inte en speciell grupp. Bland de nya tunga understödjarna av Marcy Kapturs Glass-Steagall-motion märks Maxine Waters, demokrat från Kalifornien och ledande medlem i finansutskottet, och Louise Slaughter, ledande ledamot i lagutskottet. Tidigare har en ledande ledamot i bevillningsutskottet, Jim McDermot, skrivit på.

En av de fyra nya var republikanen Roscoe Bartlett från Maryland. Han blir den andra republikanen att stödja motionen, efter Walter Jones från North Carolina. Roscou Bartlett är ordförande för ett av Försvarsutskottets underutskott för Taktiska flygstyrkor och armén. Danny Davis är också ny på listan och är liksom Jesse Jackson Jr, demokrat från Illinis.

Följande kongressledamöter stöder Glass-Steagall-motionen: Louise Slaughter (D-N.Y.), Edolphus Towns (D-N.Y.). Jim McDermott (D-Wash.), Lynn Woolsey (D-Calif.), James Moran (D-Va.), John Conyers (D-Mich.), Jesse Jackson Jr. (D-Ill.), Walter Jones (R-N.C.), Maxine Waters (D-Calif.), Marcia Fudge (D-Ohio), Kurt Schrader (D-Ore), Roscoe Bartlett (R-MD) och Danny Davis (D-Ill.).

Marcy Kaptor motion och andra nyheter om Glass-Steagall finns på engelska här

Marcy Kapturs Glass-Steagall-motion HR 1489 finns här