Elbranschen presenterar NAWAPA

Idén att bygga en framtid för hela världens ungdomar genom mänsklighetens vidareutveckling av naturen exemplifieras bäst av NAWAPA-projektet. Det presenteras i en stort uppslagen artikel i tidskriften Elbranschen nr 1 2011. Tidningen är känd för att, ända sen folkomröstningen 1980, ha försvarat kärnkraften och tillåtit en öppen debatt om miljörörelsens olika feltänk, överdrifter och lögner. Artikeln är skriven av Ulf Sandmark och har tydliga kartor och länkanvisningar för att man skall komma vidare.

Tidningen går att beställa här men också att läsa på nätet och artikeln finns på sid 9-11 här

Se den svenska EAPTV-presentationen av NAWAPA här

och NAWAPA-s systrar som hela projektet Världslandbron här

och det andra svenska materialet här

Följ senaste vidareutvecklingen av och diskussionen om NAWAPA-projektet och dess systrar på alla kontinenter på engelska här

Särskilt intervjuerna med ingenjörer och andra experter här