Schellnhuber attackerad på Sourze.se

Med rubriken "Kungen stöder tysk energextremism" angrips Schelnhuber och hela hans "Stora omställning" på webbtidningen Sourze.se Artikeln avslöjar hela det Nobelpristagarsymposium som Kungen och hans Vetenskapsakademi anordnar nästa vecka.

Artikeln hänvisar också till Helga Zepp-LaRouches upprop mot WBGU.

Läs den här