Lyndon LaRouches upprop FÖR skapandet av en expertpanel!

Kort efter Helga Zepp-LaRouches resolution som kräver det tysklandbaserade WBGU:s upplösande, föreslår nu Lyndon LaRouche att ett expert- och specialistråd sammankallas för att avgöra om Prof. Dr. CBE Hans-Joachim Schellnhuber är sinnessjuk, eftersom att han explicit anslutit sig till Hertigen av Edinburghs policy: att reducera världens befolkning till mindre än 1 miljard människor.

"In a cynical way, it's a triumph for science because at last we have stabilized something -- namely the estimates for the carrying capacity of the planet, namely below 1 billion people. What a triumph. On the other hand, do we want this alternative? I think we can do much, much better."

Schellnhuber, Commander of the British Empire, vid klimatkonferensen Köpenhamn i december 2009

På svenska:

"Om man ska vara lite cynisk, så är det en vetenskaplig triumf eftersom vi nu till sist har lyckats fastställa något -- nämligen ungefär hur mycket jorden klarar av, nämligen mindre än en miljard människor. Vilken triumf. Å andra sidan, vill vi ha det så? Jag tror att vi kan mycket, mycket bättre."

Envar som inte gjort samma misstag som med Hitlers berömda bok, utan tagit sig tiden att läsa Schellnhubers rapport och tagit honom på orden, vet vad han menar med det annars tvetydiga "much, much better". Glöm aldrig: ondskan är aldrig ironisk, om än ibland sarkastisk.

Den som gjort sin läxa i det här fallet ser också det otroligt ironiska i LaRouches samtidigt gravallvarliga upprop.

Läs rapporten i sin helhet här (pdf) och skriv sedan på det här uppropet!

Hitler är som tack och lov sedan länge död, annars skulle han stämma oss för att vi jämför hans groteska folkmord med det sju resor värre som denna riddare kräver.