Marcy Kaptur breddar stödet för Glass-Steagall

Här följer den amerikanska kongressledamoten Marcy Kapturs brev till andra ledamöter för att bredda stödet för sin och medsponsorernas motion om återinförande om Glass-Steagall

Angående motion : "Lagen om att återgå till ett förståndigt banksystem" (H.R. 1489)

Kära kollega!

Jag skriver för att begära ert stöd för H.R. 1489, "Lagen om att återgå till ett förståndigt banksystem". Jag har nyligen åter lagt fram det här lagförslaget för att stärka vårt finanssystem genom att återinföra Glass-Steagall.

Som en reaktion på tusentals bankkonkurser runt om i landet under den Stora Depressionens höjdpunkt, antog Kongressen 1933 år banklag, som är allmänt känd som Glass-Steagall. Denna lag skyddade den amerikanska ekonomin i decennier genom att med lag skilja det kommersiella bankväsandet och det spekulativa bankväsendet. Ett sådant system byggt på sunt förnuft gav bankinsättningar i kommersiella banker högre säkerhet. Dessutom fick finansbolag endast använda egna medel för hävstångslån, vilket begränsade de systemiska riskerna för det amerikanska folket. I decennier var Glass-Steagall en hörnsten för det amerikanska finanssystemet, tills Gramm - Leach - Bliley.-.lagen oklokt slutligen helt upphävde denna viktiga finansreglering år 1999.

I och med upphävandet av Glass-Steagall Lagen för mer än 10 år sedan, utsattes den amerikanska ekonomin för en outhärdlig risknivå och finanskrisen som vi nyligen varit med om, förvärratdes alldeles säkert genom borttagandet av dessa skydd. Jag tror att vi måste begränsa möjligheten för framtida ekonomiska kollaps genom att återgå till ett mer förståndligt banksystem, i vilket banker återigen måste välja antingen spekulationsverksamhet eller kommersiell låneverksamhet. Om ni skulle vilja ha mer information eller skulle vilja bli en delsponsor av H.R. 1489, var god kontakta John Brodtke i mitt kontor via john.brodtke@mail.house.gov.

Med vänliga hälsningar,

MARCY KAPTUR
Kongressledamot

LaRoucherörelsen i USA har lagt upp denna text av Marcy Kaptur på engelska här

och uppmanar alla att stöda den med denna resolution

Marcy Kapturs Glass-Steagall-motion HR 1489 finns här