Glass-Steagall förordas av (s)-tidningar

Glass-Steagall-debatten i Sverige har tagit ett stort steg genom två mycket viktiga artiklar i svenska dagstidningar de senaste dagarna.

I lördags den 23 april skrev Svante Säwen en historisk ledare i både Länstidningen i Östersund och Dagbladet med titeln "Dela upp bankerna".

Artikeln börjar med Sveriges "nära döden-upplevelse finansiellt" i samband med den lettiska finanskollapsen: "Finansminister Anders Borg (M) berättade i januari på ett SNS-seminarium hur nära det var att svenska staten under den akuta krisen i Lettland i juni 2009 hade tvingats ta över Swedbank och S-E-banken. Det hade räckt med att ingen överenskommelse hade nåtts mellan Lettland och G7-länderna. Under sex timmar stod det och vägde. Hade Lettland tvingats skriva ner lån, hade de svenska storbankerna som finansierat den våldsamma kreditexpansionen varit illa ute. Liksom Sverige. Sverige har en statsskuld på väg ner mot 30 procent. Men, skriver Ann-Marie Lindgren i en analys från Arbetarrörelsens Tankesmedja (och hänvisar till Andreas Cervenka i SvD Näringsliv 17 april): De fyra svenska storbankernas utlandsupplåning är i dag 1,5 gånger Sveriges BNP "

Säwen fortsätter sedan med att att jämföra med bankkriserna på Irland och Island. Han konstaterar att "i dag är det bara Schweiz, Storbritannien och Nederländerna som har större banksektor än Sverige."

Till slut tar Säwen klart och tydligt ställning för en bankdelning av Glass-Steagall-typ - ett historiskt uttalande från en ledande socialdemokrat:
"När staten sätter upp dåliga eller obefintliga regelverk kommer driftiga personer alltid att utnyttja och försvara dem precis som på den el-"marknad", som bara gynnar elproducenterna på bekostnad av hushåll och industri. I banksektorn talar bankerna om hur lånen blir dyrare om kapitaltäckningskraven höjs. Men man talar tyst om hur de själva tar vinsterna när det går bra samtidigt som förluster "socialiseras". I Lettland fick letter och ryssar ta hela smällen. Det var tur för svenska skattebetalare det. På Island får skattebetalarna ta smällen för ett antal storkapitalisters misslyckande. Detta kan inte fortsätta. Börja med att dela upp bankerna. Skilj normal bankverksamhet utan vilket samhället inte fungerar, från spekulationsekonomin i den finansiella sektorn. Då kan deras aktieägare ta smällen när det krisar, i stället för som nu skattebetalarna."

Läs hela artikeln här

Den andra är artikeln "Småbanker räds nya regler" i Dagens Industri tisdagen den 26 april. I artikeln på sid 14 i pappersupplagan uttalar sig två småbankschefer samt Svenska Bankföreningens chefsekonom om problemen med de nya bankregelverken. Det är den första officiella kritiken från svenska institutioner mot Basel III-reglerna, som är det enda "alternativet" som används av regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen för att blockera införandet av en bankdelningslag av typen Glass-Steagall. Artikeln pekar på att Basel III kommer att "göra det mycket besvärligare att driva en liten och enkel bank". Det är helt riktigt, men väldigt försiktigt uttryckt med tanke på att Basel III syftar till att krossa småbankerna för att skapa ett bankoligopol av några få stora banker, samtidigt som stora delar av finansmarknaden drivs över till den i huvudsak brittiskkontrollerade, helt oreglerade, skuggbankdelen av finanssystemet.

---