Ny elchock i sommar?

Effekten av den tyska regeringens beslut att börja avvecklingen av sin kärnkraft och kol i paniken efter Fukushimahaveriet har ännu inte förståtts i grannländer som Sverige. Redan i början på sommaren kan elbristen leda till spänningssänkningar och rullande elavstängningar i tyska elproduktionen. Tysklands elbrist kommer omedelbart lastas över på grannländerna och skicka upp elpriserna i hela det europeiska nätet i skyn. Om besluten genomdrivs den 17 juni som planerat är hela tyska industrisamhället i fara och därmed Europas maskinförsörjning.

Den 14 april beslutade tyska förbundsrådet, med alla delstaternas representanter, att kräva ett stopp för all forskning på ny reaktortyper inklusive stopp för fusionsforskningen för att styra över maximalt med resurser till utbyggnad av "förnybar" energi. Dagen efter beslutade tyska regeringen och de sexton delstatsregeringarna i ett speciellt möte att genomdriva sin snabbavveckling av kärnkraften. Tidtabellen för detta är att ett tillväxtfientligt "etikråd" skall lägga fram sitt förslag för "Det nya samhällskontraktet för den stora omställningen: Slutsatser för beslutsfattare" till regeringen den 3 juni. Regeringen skall besluta om detta den 6 juni och Förbundsdagen, den tyska riksdagen, den 17 juni.

Den 17 juni löper beslutet ut för den tillfälliga stängningen av de sju äldsta tyska kärnkraftsverken. Med det nya beslutet väntas de inte öppnas igen någonsin och de andra kärnkraftverken avvecklas före år 2021, som är slutdatum enligt den avvecklingslag som togs av den rödgröna regeringen år 2001.

Etikrådet väntas gå längre och i enlighet med klimatpolitiken också snabbavveckla av kolkraften, den s.k. avkarboniseringen. De avser att låta Tyskland gå före för att förmå tredje världen att gå med på nedstängningen av kolkraft, trots att misslyckandet vid Klimatkonferensen i Köpenhamn visar att tredje världen vägrar att gå med på ett sådant självmord. Etikrådet leds av Tysklands ledande klimatideolog Hans Joachim Schnellnhuber, som redan är ökänd för att manipulera sanningen i samband med Climategateskandalen och den läckta eposttrafiken från East Anglia-universitetet i Storbritannien.

Kol och kärnkraften står för nästan hälften av Tysklands elproduktion. En avveckling av så mycket elkraft skulle slå sönder Tyskland som industrination, vilket också är syftet med den gröna politiken och omställningen. Tyskland tillverkar hälften av Europas maskiner och om denna maskinförsörjning störs, hotas hela Europas industri och moderna samhälle.

Redan i maj i år kommer svårigheterna märkas för elförsörjningen. Då väntas kolkraftverk som producerar 8.000 MW tas ur drift för sin normala kontroll och underhåll under sommaren. Eftersom de sju äldsta kärnkraftverken samtidigt är avstängda blir det då omöjligt att upprätthålla tillräcklig elförsörjning, speciellt för södra Tyskland där mycket av bil-, flyg- och maskinindustrin finns. När kolkraftverken på 8.000 MW tas ur drift, kan man vänta sig att elbristen kommer att ge sig till känna genom spänningssvackor, rullande elavbrott och industristängningar, samt naturligtvis maximal elimport och en ny elprischock hela Europa.

Det är en angelägenhet för hela Europa att få tyskarna på bättre tankar innan den gröna kuppartade omställningen är beslutad den 17 juni och den europeiska elbristen och industrisamhällesavvecklingen permanentas.

---