Finland chockade finansvärlden

Det finska valresultatet chockade inte bara hemmapubliken utan även den internationella finansvärlden. Det väckte stor oro i spalterna på tidningar som Financial Times och Wall Street Journal. Varför? EU/IMF:s politik att med "stödpaket" till Grekland, Irland och Portugal rädda bankerna har ända sedan den började för snart ett år sedan hotats av politiska protester. Fruktansvärda budgetneddragningar och försämringar av välfärden har mötts med enorma demonstrationer och på Irland av en revolt vid valurnorna, som sopade bort regeringspartierna. Marginalerna för att fortsätta med "stödpaketen" har blivit allt snävare allteftersom summorna stegrats och missnöjet med denna finansiella självstrypning ökat i hela EU.

Den 9 april slog Island definitivt fast principen att inte låta staten och medborgarna garantera förluster för de privata bankerna, med siffrorna 60 mot 40 procent i den andra folkomröstningen om Icesave-avtalet. Detta är frukten av både en flerårig enveten, välorganiserad massprotest och en president som hållit republikens folk-inflytande levande för att hävda nationens självständighet mot en enad front av internationella finansoligarker. Därmed sjösatte Island som första europeiska nation i denna kris principen att nationens välfärd och överlevnad går före kraven från det globala anglo-holländska monetära systemet.

När sedan Finland levererade sin valchock brast all trovärdighet för att EU/IMF:s "stödpaket" kommer att fungera. På måndagen efter det finska valet skrek den tyska utgåvan av Financial Times ut: "Greklandspaniken går inte att stoppa". Grekiska stats-obligationer såldes till mer än 20 procents ränta. Irländska banker nedvärderades till skräpstatus och Standard & Poors hotade t.o.m. med att nedvärdera USA-dollarn från dess "eviga" AAA-status. Allt kom ut på en dag som en stor, uppgiven suck.

Vad representerar Sannfinländarna?

Sannfinländarnas uppgång från 6 till 39 riksdagsledamöter är en del av den internationella massrevolten mot globaliseringens och finansdiktaturens ödeläggelse av realinvesteringar och arbetsmöjligheter. Alla regeringspartierna gick tillbaka, även de Gröna som minskade med 1,3 procentenheter trots att den finska opinionen mot kärnkraft tillfälligt ökat kraftigt p.g.a. det japanska kärnkraftshaveriet.

Sannfinländarnas revolt var direkt riktad mot EU:s gigantiska "stödpaket" till Grekland, Irland och Portugal. Som partiordföranden Timo Soini sa i en intervju före valet i Source den 14 april:

- Jag är ingen elak människa. Jag säger bara att stödpaketen till dessa länder inte kommer att fungera. Det är därför jag inte vill kasta bort våra pengar. Som det är nu, finns det inget säkert sätt att göra det. Det fungerar inte.

Sannfinländarna har en drygt halvsekellång bakgrund i Landsbygdspartiet, som var en utbrytning av främst småjordbrukare ur Agrarpartiet (Centerpartiet) 1959 . Partiet kom in i den finska riksdagen 1966 och i regeringen 1983-90. Regeringsinnehavet spräckte sammanhållningen, Landsbygdspartiet gick i konkurs 1995 och ur dess spillror grundades Sannfinländarna. I valet bar en femtedel av finska folket fram detta i de finska folkdjupen förankrade parti för att försvara sin välfärd mot en internationell finansoligarki.

Intressant nog har de finska Socialdemokraterna förstått att haka på kritiken mot EU/IMF:s "stödpaket". De har insett att de inte har någon anledning att ställa sig i vägen för massrevolten, bara för att försvara jättelika "stödpaket" som skall slussas vidare till banker som skuldbetalningar. I skräck inför att de svenska sossarna kunde lyfta blicken från budgettabellerna och titta österut under sin nyorientering, har Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och SVT dragit igång en enorm kampanj för att demonisera Sannfinländarna och hela Finland. Avsikten är uppenbar: Revolten inom den svenska socialdemokratin, som sopade bort hela den gamla ledningen, skall inte tillåtas också sopa bort bankräddningspolitiken.