Bankdelningslagen Glass-Steagall lagd som motion i den amerikanska kongressen!

Tisdagen den 12 april lämnade kongressledamoten Marcy Kaptur in en motion om Glass-Steagall till kongressens representanthus, enligt thomas.loc.gov (Library of Congress). De citerar följande ur "House Resolution 1489":

"Att upphäva vissa delar av Gramm-Leach-Bliley-lagen och återupprätta åtskillnaden mellan bankverksamhet (commercial banking) och handeln med värdepapper (the securities business), på det vis som 1933 års banklag, den så kallade Glass-Steagall-lagen, gjorde det, såväl som i andra avseenden."

Bakom motionen står, enligt Library of Congress, förutom Rep. Kaptur ävan Rep. Jones och Rep. Moran.

Det nya lagförslagets kortnamn (shortname) lyder: "2011 års lag för en återgång till förståndig bankverksamhet". I den andra paragrafen av lagen, med namnet "Glass-Steagall återupprättad", står det bland annat att "väggen mellan bankverksamhet och värdepappershandel återinförs".

Den internationella LaRoucherörelsen driver som bekant sedan länge en kampanj för att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall.

Lyndon LaRouches kommentar på kvällen var: "Senast imorgon kommer Glass-Steagall att officiellt introduceras. Det kommer att vara en överflygling. Vad kommer vi att göra? Du säger: 'Jag vet inte om det här kan gå igenom.' Vad du ska göra, är att säga: 'Om vi gör detta, kommer det att få fienden på defensiven! Bara att hota med att göra det kommer att slå undan benen på honom. Om vi inte gör det, då var det slutet på oss.' Som i krig. Så vårt mål är att genomdriva det här. Och kom inte här och förklara varför det inte kommer att fungera. Om du säger att det inte kommer att fungera, är det för att du inte riktigt fungerar."

I onsdagens veckorapport på LPAC:s hemsida sa LaRouche mer om lagförslaget:

"Jag är väldigt nöjd med att det här äntligen uppenbarar sig. Jag tror inte att presidenten alls är nöjd med det! Han kommer att göra allt han kan...

'Kommer vi att överleva?' Svaret är: 'Kommer du att se till att vi gör oss av med den här presidenten?' 'Att sätta honom i dårhuset, där han är i säkerhet, och har det bekvämt?' Han kommer nog inte att gilla det! Men, han kommer att ha det bekvämt, och vi kommer att se till att han överlever. Hans straff kommer att bli att hans fru också kommer att bo där..."

Tidigare i programmet hade han på samma ämne sagt:

"...om [Glass-Steagall-lagen] återupprättas, såsom det nu uttrycks i kongressen, kommer det att innebära slutet för Obama. Han kommer antagligen att avgå i vredesmod, och inte ens britterna kommer att kunna stoppa honom från att göra det. Därmed har mänskligheten en chans. Men, vi kommer att behöva ändra folks åsikter, så att de slutar att hålla på... - Ta den gröna rörelsen: Den gröna rörelsen består av människor som drivits till att bli fascister av sina egna gröna rädslor. De är rädda för verkligheten, och deras rädslor, deras hysteriska rädslor, utgör ett hot mot planeten som är värre än Hitler [var, på sin tid]. Och, om vi inte övervinner den här rädslan, genom att tvinga folk att se verkligheten, då är det ute med mänskligheten. Vi hotas alltså av en självförvållad katastrof. Det här är extremt viktigt. Om vi kan knäcka det gröna tramset, då har mänskligheten en chans. Om de gröna tar över världen, då innebär det slutet för jorden, och då är det ute med mänskligheten."

I övrigt handlade veckorapporten främst om hur vi vetenskapligt kan förstå och möta den galaktiska utmaning som världen står inför, samtidigt som världens finanssystem bryter samman, och det är nog det allra viktigaste av allt.

Se den här (på engelska).