Phil Angelides höll historiskt tal i Europaparlamentet

Phil Angelides, ordförande för den amerikanska finanskrisutredningen FCIC, höll igår vad som mottogs som en historisk presentation om "slutsatserna från Förenta staternas undersökningskommission om finanskrisen" inför Europaparlamentets särskilda utskott för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen. I frågestunden väcktes frågan om USA var redo att återinföra Glass-Steagall-lagstiftningen.

Han bjöds in efter att ledamöter från utskottet varit och träffat honom i USA tidigare i år.

Angelides gav en timslång slående rapport om utredningens resultat och slutsatser. Han var extra tydlig med det faktum att det inte rörde sig om en gudomlig intervention ("the crisis was not an act of God"), utan kunde ha förhindrats om lagstiftarna valt att agera. Han sade även att den största tragedin vore att i nuläget godta tanken att krisen inte kunde förhindrats.

Han höll inte igen, utan beskrev istället detaljerat den systematiska nedmonteringen av Glass-Steagall och liknande skyddslagar. Han slog hårt mot Wall Street-typernas klandervärdhet i allmänhet, och gav sig på Alan Greenspans i synnerhet.

Angelides attackerade även:

* "Over the counter derivatives" (OTCs),
* "skuggbanksystemet",
* den moraliskt förtappade roll som de så kallade "kreditvärderingsinstituten" spelat och spelar.

Han upprepade att de ansvariga inte ställts till svars, och kritiserade att den nuvarande kongressen (bland många galna besparingar) valt att skära ned budgeten för de myndigheter som ska reglera finansvärlden, inklusive den av president Franklin Roosevelt, i samband med Glass-Steagall-införandet, grundade United States Securities and Exchange Commission, trots att de går med plus, då de drar in betydligt mer i olika former av böter (när någon finansinstitution i USA lyckats med konststycket att bryta mot någon av de få kvarvarande lagarna) än de spenderar i hela sin budget.

Enligt våra preliminära rapporter från tillställningen, hade Angelides' presentation en synbart hoppingivande effekt på ledamöterna i utskottet, vilket avspeglades i frågorna.

När en utskottsledamot från det italienska regeringspartiet Lega Nord, Mario Borghezio, frågade Angelides om han tyckte att man skulle överväga att återinföra Glass-Steagall, underströk Angelides att dess avskaffande var en förutsättning för krisen. Även om han inte rakt ut krävde dess återinförande, tog han upp exempel som det med Citigroup, som fram till och med 1999 (då Glass-Steagall avskaffandes genom Gramm-Leach-Bliley-lagen) var en ganska återhållsamt driven bank, blivit hopplöst insyltad i rent spekulativ verksamhet med högt risktagande. Borghezio bad även Angelides att kommentera det faktum att Federal Reserve inte bara "räddat" amerikanska banker, utan även europeiska. Angelides svarade med att poängtera att hans utredning bara öppnat dörren, och att fler undersökningar måste göras.

Resten av frågestunden utmärktes främst av två teman som uppenbarligen gjort intryck:

(1) Att krisen var förutsägbar

och

(2) att lagstiftare och myndigheter bär en del av ansvaret.

Studera vidare och kontakta sedan de ansvariga svenska politikerna:

Angelidesrapporten kan du läsa här (på engelska).

En diskussion från februari i år som Sky Shields och Lyndon LaRouche förde med den så kallade Stanfordgruppen, som kanske känns igen från LaRouches webcasts, som mot slutet avhandlar det här ämnet, finner ni här (på engelska)

Efter den diskussionen skrev LaRouche den här rapporten (på engelska).

LPACTV har producerat en film där de jämför Angelidesrapportens resultat och slutsatser med vad LaRouche sagt redan vid de historiska skeendena. Klicka här för att se den (på engelska).

Tyska BüSoTV har lagt till en del i slutet på den tyska versionen av den filmen, som går igenom Angelidesrapportens slutsater som rör Europa (på tyska): Klicka här

Mer om Angelidesrapporten på svenska finns här.

Läs även "vad är Glass-Steagall" (svenska) och lagtexten i orginal (på engelska).