Deutsche Bank fälld i Tysklands högsta domstol – Dela bankerna!

I sitt domslut den 22 mars gav Tysklands högsta domstol det lilla företaget Ille rätt mot Tysklands största bank: Deutsche Bank hade inte gett sina småföretagarkunder tillräcklig information om hur riskfyllt det var att spekulera i räntederivat, s.k. Spread Ladder Swaps. Som larouche.se rapporterat tidigare, försökte en företrädare för banken dessutom utöva påtryckning på domstolen genom att säga att ett domslut som gav Ille rätt skulle vara ett "hot mot hela finanssystemet".

Att Deutsche Bank nu måste betala Ille en halv miljon euro i skadestånd är glädjande för ägarna. Men det är helt säkert den minst viktiga konsekvensen, eftersom detta domslut kommer att bli prejudicerande för såväl Deutsche Bank som andra banker. Många tyska kommuner och företag har förlorat hundratals miljoner euro på samma sorts synnerligen invecklade derivat rörande ränteutvecklingen. I hela Europa formerar sig städer, allmännyttiga institutioner och företagare ett motstånd mot dessa metoder. I det ljuset hjälper domslutet den 22 mars faktiskt till att putta det bankrutta finanssystemet ett stort steg närmare den välförtjänta sista vilan.

Domslutet är ett viktigt principbeslut, som försvarar medborgarna och principen om det gemensamma bästa. Det måste nu följas av nästa, avgörande steg: Ett beslut om att dela bankerna, för att lyfta ut hela det giftiga avfallet ur finanssystemet, så att den produktiva ekonomin kan börja fungera igen!