EAP ställde fråga i Riksdagen

När Riksdagen för första gången någonsin tillät medborgare att ställa frågor i plenisalen var LaRoucherörelsen i Sverige - EAP först. Frågan gällde införandet av en bankdelningslag. Ytterligare en fråga ställdes senare om användning av pensionsfonderna för att låta ungdomsarbetslösa bygga landet.

Den historiska frågestunden i plenisalen anordnades under ledning av talman Per Westerberg under Riksdagens öppna hus den 2 april. En riksdagsledamot från varje parti, 8 stycken, svarade på frågorna från en fullsatt plenisal. Frågorna fick ta en minut och skulle riktas till en riksdagsledamot, som fick en minut att svara.

Den första frågan ställdes av Ulf Sandmark och lydde:
- Tack herr talman. Jag heter Ulf Sandmark och är från EAP. Jag har en fråga till Finansutskottet. Den är, hur kan ni garantera bankerna? De är faktiskt tre gånger större än hela BNP, än all produktion? Skall man betala det får man alltså sluta äta i tre år. Är det inte dags att ni börjar dela bankerna så vanliga transaktioner kan hållas igång och dom andra spekulativa verksamheterna kan separeras ut och på så sätt kan man se till att man slipper betala hela den här finanskriskonkursen. Det är stackars Irland som vi kan titta på. Dom fick igår betala 215 miljarder kronor extra till bankerna och sammanlagt är dom uppe i att betala en halv BNP till bankerna.

Folkpartiets representant i Finansutskottet professor Carl B Hamilton svarade

- Mikaela Valtersson och jag överlade, som statsråd brukar göra, om vem som skulle ta en så bra fråga. Alltså, vi har en erfarenhet utav den här finanskrisen. I vissa länder har det visat sig att banksektorn är alldeles för stor för landet i fråga. Irland är ett exempel, men också Island och Lettland.

- Vad vi gör i Sverige nu, är att vi kommer att skärpa kraven hur stor kassakista bankerna måste ha, så att man inte skall råka illa ut för den typ av problem, som man har haft i andra länder.

- Jag vill också understryka det att i Sverige har vi inte haft de här problemen. Det är inte därför att vi är brightare och smartare kanske än andra länder, men vi gjorde en viktig erfarenhet tillsammans med de andra nordiska länderna i början av 1990-talet. Vi hade en finanskris och vi drog lärdomar av den. Det är en delförklaring till att vi har klarat oss ganska bra även beträffande banker.

- Men just din fråga om att dela bankerna, det är väl för tidigt att ta upp den frågan nu. Men det är ju en fråga som diskuteras internationellt.

Senare ställde Sandmark följande fråga till Miljöpartiets finanspolitiska talesperson Mikaela Valtersson:
- Det gäller ungdomsarbetslösheten. Är det inte dags att börja investera i jobb med statens hjälp? Vi har t.ex de statliga pensionsfonderna. Där satsar man idag dom pengarna ungefär som finansspekulanter gör, bara för att få hög ränta. Är det inte bättre att i stället satsa på att bygga landet? Då kunde få igång projekt i Sverige, som t.ex. höghastighetståg till Göteborg? Det skulle kunna göra att vi fck tillbaka mcket mer pengar genom att fler hade jobb. Då fick vi skatteinbetalningar och pensionsinbetalningar. Då skulle pensionsfonderna få mycket mer pengar genom pensionsinbetalningar än från den här räntan. Jag tycker folk räknar fel där när man inte investerar dom här pengarna utan bara tänker som en snäv spekulant.

Mikaela Valtersson svarade:

- Tack för en väldigt bra fråga och du sa nästandet det bra svaret i frågan. Men jag håller helt med. Jag tycker att vi behöver satsa mycket mer offentliga medel till stora investeringar för att göra samhället mer hållbart. Och det kan gå hand i hand med att man också skapar arbetstillfällen. Det handlar om att bygga ut järnvägar. Det handlar om energieffektivisering av bostäder, att bygga ut förnybar energi.

- Men det du började med, vad gäller ungdomar, så tror jag dessutom att vi behöver sätta in ganska stora insatser på att göra saker tidigare. Idag helt passiviseras man en tid, innan man får en åtgärd. Man måste sätta in åtgärder tidigare med kvalificerade praktikplatser och utbildningsinsatser i stället för att gå passivt arbetslös.

Frågorna och svaren kan ses på Riksdagens officiella Webb-TV här

Klicka först på avsnitt "40 Caroline Szyber (kd)" och klicka sedan igen på "Visa i extern spelare". Frågan börjar efter 57 sekunder.
Carl B Hamiltons svar kommer i avsnitt 41

Nästa fråga kan ses genom att klicka på avsnitt "65 Mats Gerdau (m)" och börja lyssna efter en minut och 20 sekunder.

Det är bra att Riksdagen stärker sin centrala roll i samhället genom att i fortsättningen årligen hålla ett öppet hus för att ge medborgarna möjlighet till kontakt med Riksdagsledamöterna. Nu återstår att se om Riksdagen också inför samma slags system som danska Folketinget, där medborgare kan ansöka om att få avge ett vittnesmål direkt inför de olika utskotten.