Gör som kineserna: Bygg självavstängande kärnkraft!

Kina kommer, i stark kontrast till den världsomfattande hysteriska reaktionen mot kärnkraft, att fullfölja byggnationen av sina planerade 34 nya reaktorer. 27 är redan påbörjade och de utgör cirka 40 procent av världens alla pågående kärnkraftsbyggen. Den kinesiska regeringen kommer att göra en översyn av landets kärnkraftverk men man har inga planer på att överge kärnkraftsteknologin. Det enda man avvaktar med är beslut om att bygga ytterligare kärnkraftverk.

Man gör dock ett undantag, för en ny typ av självavstängande kärnkraft. Man har nämligen fattat beslut om att bygga en högtemperaturreaktor, av en modell som är helt och hållet utvecklad i Kina, vid staden Rongcheng i Shangdongprovinsen. Chefen Mu Zhanying för det kinesiska kärnkraftsbolaget CNEG framhåller att säkerheten i denna reaktortyp är helt överlägsen den i kärnkraftverken i Fukushima. Om en olycka skulle inträffa, tål reaktorn temperaturer på över 1.600 grader i hundratals timmar utan någon risk för härdsmälta. Reaktorn är en 200 MWe högtemperaturreaktor som kyls med gas. Med denna s.k. fjärde generationens reaktor leder Kina nyutvecklingen av HTR. Kina är ensamt om detta sedan först Tyskland och USA och förra året också Sydafrika stoppade utvecklingen av HTR. I Sydafrika höjs nu röster för att återuppta utvecklingen deras egen HTR-modell.

Säkerheten i HTR-teknologin uppvisades år 2004 i Peking för ett gäng skärrade journalister. Driftpersonalen vid en mindre prototypreaktor stängde helt abrupt av kylsystemen, marscherade ut ur kontrollrummet och lämnade journalisterna ensamma med reaktorn. När kylningen upphör i en konventionell reaktor så överhettas bränslestavarna, radioaktiviteten ökar och en härdsmälta är inte bara en teoretisk möjlighet utan högst trolig. I Peking såg de vettskrämda journalisterna hur temperaturen i reaktorn steg till 1.600 grader. Därefter började den falla tillbaka till normala nivåer. Ingen människa grep in. Ingen behövde göra något.

Var och en av de biljardkuleformade bränsleelementen innehåller tusentals små urankulor, var och en inkapslad i kiselkarbid som fungerar som inneslutning av alla restprodukter. Uranet, som är anrikat till bara nio procent och därför inte går att använda till kärnvapen, är placerat så att neutronproduktionen avstannar när reaktorns temperatur ökar, vilket automatiskt dämpar kedjereaktionen. Högtemperaturreaktorer med en härd av sådana kulor är i praktiken härdsmältesäkra.

Den 21 mars uppgav brittiska Daily Telegraphs finansreporter Ambrose Evans-Pritchard att Kina ett par veckor före den japanska jordbävningen drog igång ett stort utvecklingsprojekt för en annan idiotsäker typ av kärnkraftsreaktor. Den kinesiska vetenskapsakademin har valt att satsa på saltsmältreaktorer med torium som bränsle. Torium är i sig inte klyvbart, utan behöver ständigt tillskott på neutroner för att bilda det klyvbara uran-233. Evans-Pritchard pekar på att tekniken ursprungligen utvecklades i USA, och att USA nu håller på att bli teknologiskt akterseglat på samma sätt som när ryssarna sköt upp sin Sputnik i rymden. Hans artikel kan läsas på engelska här

En bild på den kinesiska HTR finns här

Att det finns idéer för säkra kärnkraftstyper av fjärde generationen också i Sverige och Europa berättades i Dagens nyheter i en tvåsidig nyhetsartikel på söndagen den 20.3. Nu gäller det att Sverige också satsar på detta för att haka på och samarbeta med kineserna om framtidens säkra kärnkraft. Även den f.d. antikärnkraftskämpen Per Kågesson krävde på DN debatt den 17.3 ville att ny kärnkraft av fjärde generationen byggs för att ersätta de äldsta svenska reaktorerna. Han krävde dessutom att kärnkraftsbränslet skall upparbetas och användas 100 gånger om jämfört med idag, när det skall grävas ned efter en första vända. Hans motivering var verkligen optimistisk nämligen: För att hela världen skall försörjas med lika mycket elektricitet som svenskarna får från kärnkraften, kommer det att behövas 7.000 reaktorer och utan upparbetning är det inte "globalt hållbart"!

Båda artiklarna rekommenderas:
http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/framtidens-karnkraftverk-ska-bli-sakrare
http://www.dn.se/debatt/sverige-maste-skrota-de-aldsta-karnreaktorerna