Svenskt stöd till Wisconsinupproret

Sju svenska fackförbundsordförande för offentliganställda har protesterat mot den amerikanska guvernören Scott Walker i Wisconsin och hans försök att inskränka förhandlingsrätten. De stöder fackföreningarna direkt i USA och har också skickat nedanstående brev till den amerikanske ambassadören i Stockholm

Se en videopresentation på LPACTV om uttalandet från de svenska fackföreningarna och deras internationella organisation för offentliganställda Public Services International PSI med början 5:12 in i programmet:
http://www.larouchepac.com/node/17733

Så här lyder de sju svenska fackföringsledarnas brev till den amerikanske ambassadören i Stockholm Matthew Barzun:

Som företrädare för en rad svenska förbund för offentliganställda vill vi framföra vår oro inför de attacker mot offentliganställdas rättigheter som just nu pågår i USA.
Det förslag som lagts fram av guvernör Scott Walker i Wisconsin och andra delstatsguvernörer i Indiana och Ohio innebär en kraftig försämring av offentliganställdas möjligheter att förhandla om arbetsvillkor. Förslaget är därmed ett brott mot internationell standard när det gäller arbetstagares rättigheter. Rätten att förhandla och träffa kollektivavtal är fundament i ett demokratiskt samhälle.

Genom historien har kollektivavtalsförhandlingar och samarbete mellan fack och arbetsgivare bidragit till ett framgångsrikt klimat på arbetsmarknaden. Det har lett till en stabilitet som varit viktig för den sociala och ekonomiska utvecklingen i många länder. Goda relationer är också viktigt för kvaliteten i välfärdtjänsterna. Om de anställda kan påverka sin lön och sin arbetsmiljö kommer de också att utföra ett bättre jobb. Därför är goda relationer mellan staten och fackföreningarna av stort värde för medborgarna.

Anställda på sjukhus, anställda inom barn- och äldreomsorgen och andra offentligt anställde bidrar i sitt arbete med nödvändiga samhällstjänster. En attack mot de anställda är därmed också en attack mot samhället, skolbarnen, de sjuka på sjukhusen och andra utsatta grupper som är beroende av välfärdstjänsterna.

Fackföreningarna har stöd bland allmänheten. En nationell opinionsundersökning som nyligen genomfördes av New York Times/CBS News med nära 1000 tillfrågade visar att sex av tio är emot att fackliga rättigheter försvagas. Fyra av tio vill hellre lösa problemen med budgetunderskott genom höjda skatter, snarare än genom sämre villkor för offentligt anställda. Jämfört med två av tio som är för guvernörens förslag. Budskapet från den amerikanska allmänheten är tydlig - sluta inskränka arbetstagarnas rättigheter. Den ekonomiska krisen och arbetslösheten löses inte av att de anställdas villkor försämras.

Vi har kontaktat våra fackliga kollegor i AFL-CIO, som har vårt djupaste stöd. Våra förbund har också skrivit till guvernör Walker och uppmanat honom att dra tillbaka förslaget. Genom sitt agerande ställer sig guvernör Walker med flera på samma sida som många odemokratiska stater runt om i världen som förtrycker fackligt aktiva. Att USA intar en sådan ställning är djupt olyckligt och ovärdigt ett land som hyllar individuella fri- och rättigheter.

Vi förväntar oss att du representant för de officiella USA tar avstånd från de kränkningar av mänskliga och fackliga rättigheter som vi just nu ser.

Eva Nordmark, SKTF
Annelie Nordström, Kommunal
Annette Carnhede, ST
Jan Rudén, SEKO
Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet
Christin Johansson, SSR
Lars Lindgren, Transport

Läs mer på:
http://www.akademikerbloggen.se/fackliga-rattigheter-ocksa-i-usa#comment...
http://sktfdan.blogspot.com/

Ett annat uttalande på engelska från Public Services International PSI finns här

---