Revision av Greklands skulders legitimitet

Hela frågan om legitimiteten och lagligheten i den internationella spekulationens skuldbubbla, som London och Wall Street har skapat ifrågasätts av en växande kör av röster internationellt. Lyndon LaRouches idé att använda Glass-Steagall-liknande lagar för att sanera bort spekulationsskulderna finns i högsta grad med i den diskussionen men det finns också andra viktiga röster, även om deras förslag kräver en uppdelning av skulderna enligt Glass-Steagall för att fungera.

Den 3 mars presenterades i Athen ett upprop för att Greklands skuld skall genomgå en revision för att avgöra vilka delar av skulder som är illegitim och därför inte skall betalas. Uppropet hänvisade till det prejudikat som uppkom "när en revision av Ecuador 2008 fick president Correa att säga upp en del av Ecuadors mest orättvisa skulder, vilket ledde nedskrivingar för långivarna." Detta  upprop har undertecknats av mer än 200 ekonomer, aktivister, parlamentariker och andra från hela världen. Bland dem finns två fd ecuadorianska ministrar, FN:s Jean Ziegler, Denis Halliday, den amerikanske ekonomen M. Weisbrot och andra på vänsterkanten, som Noam Chomsky. Bakom uppropet står en rad organisationer som arbetar för avskrivning av skulderna för i första hand Tredje världens länder, många med anknytning till kyrkornas kampanj Jubel 2000 för att vid millenniumskiftet avskriva skulderna.

Patriotiska krafter på Irland har tagit fasta på detta upprop och kräver att motsvarande görs på Irland. Ekonomen David McWilliams har sagt att revisionen borde göras i samband med "en folkomröstning om man skall betala bankerna och deras långivare" - vilken nu krävts av Gerry Adams Sinn Fein och den övriga oppositionen i samband med att det irländska parlamentet öppnades den 8 mars. McWilliams menar att med en sådan revision "kan vi bana väg för hela Europa". Fintan O'Toole och andra irländska ekonomer och fackföreningsmän har också skrivit under uppropet enligt Eurobserver, som också noterade att "vilken som helst större uppsägning av denna skuld, skulle slå massiva hål i balansräkningarna för bankerna i eurozonens kärnländer, vilka har stått för mycket av denna utlåning."

En artikel på hemsidan för en av organisationerna bakom uppropet, Kommitteen för avskrivning av Tredje världens skulder (CADTM), som är en internationell ideell organisation baserad i Belgien, går igenom på vilket sätt Grekland skulder är den rena symbolen för illegitima skulder Läs den här