Argentinas president angriper frimarknadsmyten

Den argentinska presidenten Cristina Fernandez de Kirchner sa:
- Det är dags att göra slut på myten om den 'Fria marknaden'!

Det sa hon vid tillkännagivandet av sin regerings "Nationella strategiska industrialiseringsplan - 2020" den 24 februari. Hon försvarade sitt lands rätt att industrialisera sig och beskydda både den industri och dess arbetare som bidrar till dess utveckling.
Fernandez de Kirchner drog upp de ambitiösa målsättningarna fram till år 2020--att uppnå en genomsnittlig femprocentig årlig tillväxtsgrad, att fördubbla årliga industriexporten till 136 miljarder dollar, att öka den industriella delen av BNP till 80 procent m.m. Med detta sågade hon idén att Argentina är skyldig någon respekt för den fria marknaden. Sedan 2003, rapporterade hon, har 5 miljoner nya industrijobb skapats, samtidigt med 140.000 nya företag -jämfört med de 50.000 företag och fabriker som stängdes ner under den fria marknadens glansperiod under 1990-talet.

Förra månaden lade Industriministern Debora Giorgi, med hänvisning till nödvändigheten att beskydda den inhemska industrin från orättvis konkurrens, till ytterligare 200 produkter till en lista av varor som inte längre automatiskt skulle beviljas importlicens - en lista som uppgår sammanlagt till 600 varor. Londons City var väldigt upprört.

- Synd, sade presidenten och noterade:

- Det finns fortfarande de som anklagar regeringen för att agera nästan olagligt, när den vidtar åtgärder för att beskydda arbetarna och den nationella produktionen.
Det är dags att erkänna, sade hon.
- Vi vet att den [fria marknaden] i sig själv inte existerar-- inte här och inte i någon annan del av världen. Den fria marknaden, som den lärs ut och predikas för oss av [utländska] maktcentra, existerar inte. Den myten måste få ett slut.

Industrialiseringsplanen har utarbetats i samarbete med FN:s Ekonomiska kommission för Latinamerika och Västindien (ECLAC på engelska), där man tenderar att betona importersättning. Oberoende vilka fel detta tillvägagångssätt har, håller Fernandez de Kirchner fast vid att industrialiseringen inte ska hindras.

Från slutet av mars kommer regeringen att arrangera en serie av regionala seminarier, dit man kommer att bjuda in företag, fack och andra intressegrupper för att diskutera de tio prioritetsområden som den nya planen identifierar för utveckling. Dessa inkluderar mat/jordbruk, textilier, skor, trä, byggvaror, kapitalvaror, jordbruksmaskiner, bilar och bildelar, läkemedel, kemikalier och petrokemisk industri. Något som inte nämndes, men som är ett alldeles avgörande område för nationell utveckling, är kärnkraftsindustrin.

---