Dansk majoritet för Angelideskommission

Fyra dagar efter Schillerinstitutets nya tidning med en upplaga på 60.000 exemplar och huvudrubriken med kravet på en danska Angelideskommission, levererats till alla folketingsledamöter tillsammans med ett följebrev från Tom Gillesberg, ordförande för Schillerinstitutet i Danmark, tillkännagavs att det nu finns en majoritet i Folketinget vid sidan av regeringspartierna, för att kalla samman en oberoende kommission för att utreda finanskrisen. Källan till nyheten var danska Landsorganisationens veckobrev "A4", som också hänvisade till den amerikanska finanskrisutredningen:
- I USA och åtskilliga EU-länder har ekonomer de senaste åren vänt ut och in på finanskrisen för att finna svar på, hur en ny kris kan undgås. Här hemma har regeringen hittills avvisat att utreda finanskrisens danske orsaker. Nu vill emellertid ett politiskt flertal se att också Danmark kan få en oavhängig undersökning av finanskrisen.

Veckobrevet A4 skrev vidare att "en ny rapport från EU-kommissionen visar, att de europeiska bankerna fick statsgarantier för astronomiska 34.000 miljarder [danska] kronor. Danmark var med knappt 4.500 miljarder kronor - eller två en halv gånger den danska bruttonationalprodukten - i tätklungan i fältet av garantiutfärdare, när det mäts per invånare. Genom regeringens två första bankpaket har varje dansk medborgare garanterat för mer än 800.000 kronor - ett belopp som endast överträffas av Irland. Bland annat storleken på de danska bankgarantierna har nu fått en majoritet utanför regeringspartierna till att stöda att en oavhängig kommission skall vända in och ut på krisen i Danmark och orsakerna till den. En rad länder har redan blivit färdiga med utredningar om finanskrisen. Undersökningarna har väckt mest uppmärksamhet i de hårdast drabbade länderna som Irland och Island, men också Frankrike, Norge, England och Holland har vänt in och ut på orsakerna till finanskrisen. I januari kom äntligen USA:s kommission om finanskrisen."

Detta händer i kölvattnet på Amagerbankens krasch, Danmarks nionde största bank, som ledde till att regeringen förlorade minst 6,8 miljarder Dkr, av de 15,5 miljarder danska staten satt in i banken bara tre månader innan. Den 28 januari, tio dagar före Amagerbankens krasch, och en dag efter publiceringen av Angelidesutredningen, vittnade Schillerinstitutet inför Folketingets EU-utskott. Det första som då togs upp var Angelidesutredningen och detta sändes också ut i Folketingets egen webbTV.

De danska Socialdemokraterna och Socialistiskt Folkeparti har lagt fram ett förslag till en oavhängig undersökning av finanskrisen. Det nya är att det högerpopulistiska Dansk Folkeparti nu också stöder det. Om förslaget sa den socialdemokratiske talesmannen i finansfrågor Morten Bödskov (S):
- Nu har vi i Danmark på 80- och 90-talen och senast under finanskrisen varit vittnen till stora finansiella kriser. Varje gång har vi sett kraftig exponering på fastighetsmarknaden, oerhörda kreativa finansiella produkter, riskvilliga bankledningar och en finanstillsyn, som har halkat bakom. Det vill vi helt enkelt inte se igen en fjärde gång. Därför är en kommission nödvendig.

Dansk Folkepartis talesman Peter Skaarup sa "att det skulle vara fint att få en undersökning, som sakligt går igenom, vad för dumheter och fel som begåtts under krisen. I det sammanhanget kan man inte undgå att komma in på bankernas roll."

Professor Jesper Rangvid vid Handelshögskolan i Köpenhamn anser att en finanskriskommission bör undersöka både krisens orsaker och föreslå nya åtgärder för banksektorn.
- Men vad gjorde de danska bankerna åren fram till krisen för att säkra sig mot riskabel utlåning, och var reglerna tillräckliga? Dessa svar har vi användning av, när vi skall besluta, hur liknande kriser skall undgås i framtiden.
- Vi har aldrig fått det undersökt och därmed heller inte fått svar på, hur stor roll bankerna spelade. Därför är det märkvärdigt, att Folketinget nu fortsätter med viktig lagstiftning om banksektorn utan att ha svaret på de grundläggande frågorna om krisen, sa professor Rangvid.

Talesmän för båda regeringspartierna Konservativa och Venstre, liksom bankföreningen, har uttalat sig emot en undersökningskommission. Socialistisk Folkepartis finanspolitiske talesman Ole Sohn anser att regeringen försöker dölja sitt eget medansvar:
- Regeringen intresserar sig inte för de danska orsakerna till krisen, eftersom den själv har ett klart medansvar för, att banksektorn skenade i riskabla lån. Saken är jo, att regeringen genom att införa exempelvis avdragsfria lån var medansvariga för att blåsa luft i bolånebubblan.

Schillerinstitutet i Danmark kommer att öka trycket för att få till stånd en dansk Angelideskommission och för att införa en bankdelningslag av typen Glass-Steagall genom att dela ut 60.000 exemplar av sin nya tidning och organisera alla aktörer i denna debatt. Tidningen innehåller den danska översättningen av Lyndon LaRouches webcast den 22 januari, en artikel om Angelideskommissionen och det hela vittnesmålet inför Folketingets EU-utskott.

LPACTV rapporterar om genombrottet Civilization Not Forgotten in the State of Denmark Denmark just became an example for all European nations, as it has followed the U.S. Angelides Commission by announcing majority support in the Parliament for creating an independent Danish financial crisis inquiry commission. Här (på engelska)

Tom Gillesberg rapporterar om genombrottet: Flertal for en dansk Angelideskommission här (på danska)

Läs danska Landsorganisationens veckobrev "A4" om den nya möjligheten att få till stånd en dansk oberoende finanskriskommission här (på danska)