LaRouche: Inför internationellt matpristak nu!

Spekulationen i spannmålsderivat stiger till nya höjder samtidigt som hedgefonderna väller in på Chicagobörsen, och även på börserna i Kansas City och Minneapolis. I handeln med vetederivat går det vilt till. På Chicagobörsen ökade hedgefonder och placerare under veckan som slutade den 8 februari sina långa positioner netto, d.v.s. vadslagning på stigande priser, med 19 procent till 51  787 kontrakt. Det är den högsta noteringen sedan förra spekulationstoppen i augusti 2008. Den 9 februari, då det amerikanska jordbruksdepartementet kom ut med en rapport som visade att världens vetelager minskat, gick vetederivaten på Chicagobörsen i topp med ett pris som var mer än dubbelt så högt som i juli förra året.

Franske jordbruksministern Bruno Le Maire uttalade sig inför jordbruksmässan i Paris dagen efter i dagstidningen Les Echo (18.2):

- Det är otillåtligt att människor skapar konstgjorda brister och lägger beslag på den eller den varan med det enda syftet att göra vinst. medan miljoner människor lider av svält.

- Ett av problemen vi har är finansifieringen av marknaderna. Finansiella investeringar på jordbruksmarknaderna var bara 13 miljarder dollar år 2003. I slutet av 2009 hade det ökat till 260 miljarder dollar! På Chicagobörsen har 85 procent av spelarna inget med jordbruk att göra. Dessa människor tar positioner under 2 eller 3 dagar, skapar brister och håvar in vinsterna. Alla siffror visar att situationen är ny. Vi måste kunna begränsa finansiella positioner enbart avsedda för att göra vinster. USA skapade en sådan lag genom att anta lagen Dodd-Frank . Europa har halkat efter i denna fråga.

Förtom att hänvisa till Obamas helt tandlösa finansreform har den franske ministern helt rätt. Det är centralbankerna i västvärlden, ledda av den amerikanske centralbankschefen Ben Bernanke, som helt brottsligt driver på matspekulationen genom att pumpa ut likviditet till bankerna och bankerna som helt brottsligt styr likviditeten vidare till spekulanter. Sedan bostadsbubblorna kollapsat, är det nu råvaruspekulation som gäller för bankerna. Själv skyller Bernanke på att Egypten och andra länder i tredje världen driver upp spannmålspriserna genom att köpa mer mat.

Manipulerade vetepriser slår mot Nordafrika

Egypten och Nordafrika är världens största veteimportregion och drabbas nu hårt av de skyhöga, manipulerade spannmålspriserna. De senaste åren har regionen stått för 18 procent av den globala veteimporten. Egypten och de nordafrikanska länderna Marocko, Mauretanien, Algeriet, Tunisien och Libyen har alla brist på vete. Av totalt 133 miljoner ton vete som importerades i hela världen 2009-2010 gick 21,4 miljoner ton till Egypten och Nordafrika. Nu står befolkningen inför vetepriser som redan är omöjliga och dessutom stiger bortom all kontroll. Detsamma gäller priserna på majs och annan importerad basmat.

Inte ens sedan tusentals tunisier börjat fly till Europa för att komma undan den ekonomiska kollapsen, har EU eller Sverige ens andats om att göra något, varken mot spekulationen med livsmedel eller mot att livsmedel eldas upp i bilarnas biobränsle.

Sätt ett internationellt pristak nu, kräver Lyndon LaRouche. Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche skrev den 12 februari att man med tanke på torkan i nordöstra Kina, tillsammans med den enorma spekulationen med matråvarorna, måste utgå från att matpriserna kan bli mycket högre.

Eftersom en sådan utveckling kommer att leda till hungerrevolter i 80 länder, som FN har varnat, och kommer att slå mot den nya regeringen i Egypten oavsett vem som ingår i den, så måste åtgärder vidtas snarast.

Schillerinstitutet kräver därför att priserna på mat i världen omedelbart regleras. Priserna måste frysas på en låg nivå ända till dess att produktionen åter kommit ikapp, genom en reform av världens finanssystem och en återupplivning av den fysiska ekonomin genom projekt som Världslandbron. Detta är enda sättet att undvika den svält och det kaos som blir resultatet om västvärlden tillåter matspekulationen för att hålla ett dött pengasystem under armarna.

Glass-Steagall kan stoppa hyperinflationen

Bankerna är nu helt desperata över bergen av ruttnande värdepapper i finanssystemet och lockar sina kunder till en allt vildare spekulation. Just nu luras bankkunderna in i råvarububblor, där de hjälper till att driva upp priserna på metaller och mat till förödande nivåer för företag och fattiga människor, för att skapa vinster så att finanssystemets pyramidspel inte ska braka ihop. Det är också till dessa råvarububblor som centralbankernas miljardstöd till västvärldens banker söker sig.

En Glass-Steagall-lagstiftning skulle inte bara skydda dagens mobbade svenskar från monetär plundring, utan är också det avgörande vapnet för att få stopp på hyperinflationen.

Med Glass-Steagall behöver de nedbantade bankerna (utan bergen av ruttna spekulationspapper) nästan inte något stöd alls. Därmed befrias bankkunder och skattebetalare från att fortsätta pumpa in pengar för att hålla igång bankernas bubblor. Statsbudgeten kan inriktas på att hålla igång statsfunktioner och välfärd igen. Riksbank och kreditsystem kan inriktas på att få igång den reala ekonomin och jobben. Därmed avslutas den massiva sedeltryckningen för att finansiera bankräddningspaketen. Inflationsmotorn stängs av.

När finansbolagen gör konkurs och det gigantiska berget av spekulationspapper kollapsar så elimineras inflationseffekterna från även den hittills gjorda sedeltryckningen, som länge blåst upp bubblor och massor med fiktivt kapital. Glass-Steagall stoppar därmed hyperinflationen genom att värdepappersmängderna bantas ned till en mycket lägre nivå jämfört med den reala ekonomin. Samtidigt börjar den reala ekonomin öka. Endast på detta sätt kan den accelererande hyperinflationsexplosionen av råvaru- och matpriser stoppas slutgiltigt. Ett prisstopp på mat och energi och ett förbud mot derivathandeln på råvarubörserna är ett nödvändigt, men bara provisoriskt, skydd mot prishöjningarna.

---