REALTID.SE bröt svenska mediablockaden om Angelidesutredningen

Den svenska affärtidningen på webben REALTID.SE bröt den 14.2 den svenska mediablockaden om Angelidesutredningen. Artikeln har rubriken: "Storbråk om finanskrisrapport" och börjar med att ta upp kritik mot utredningen från Wall Street. Trots detta är artikeln mycket viktig för att visa alla svenskar att denna första sanningsenliga statliga utredning om finanskrisen och dess orsaker faktiskt existerar. Hittills är det enbart LaRoucherörelsen i Sverige - EAP som berättat om den. Tre fjärdedelar av artikeln ägnas åt att referera utredningens innehåll och även ordföranden Phil Angelides egna uttalanden. Här är några utdrag:

"Den amerikanska finanskriskommissionens (FCIC:s) rapport har debatterats flitigt både före och efter publiceringen. ...

- Vi säger väldigt klart att krisen kunde undvikas. Vi visar på stora sammanbrott i den finansiella regleringen och finansbolagens egna övervakning. Jag anser att vi väldigt koncist lagt fram fakta om vad som föranledde den finansiella katastrofen. Fakta som talar för sig själv, säger Phil Angelides till Bloomberg News.

I den 662 sidor tjocka rapporten riktas hård kritik mot de offentliga organ som ansvarar för att reglera finansmarknaden. Bland dem Federal Reserve och SEC men också enskilda politiker. Regleringen och övervakningen av finanssektorn beskrivs som otillräcklig och det var detta som gav bankerna möjlighet att ge ut dåliga lån (toxic mortgages).

Även cheferna på finansbolagen pekas ut som ansvariga för krisen och deras ansvarstagande och etik ifrågasätts.

'Krisen var ett resultat av mänskligt agerande och brist på agerande, inte moder natur eller felaktiga datormodeller', konstaterar kommissionen. ..."

Läs hela artikeln i REALTID.SE här