Ännu en tung USA-utredning mot monsterbankerna

Angelides-utredningen (FCIC) är den hittills tyngsta utredningen som avslöjat hur Wall Streets manipulationer orsakat finanskrisen. Ytterligare en utredning som attackerade de största bankerna, presenterades faktiskt den 26.1, dagen före Angelides-utredningen. Där kallade inspektören för USA:s bankräddningspaket Neil Barofsky de största bankerna för "ett recept på katastrof" om de inte bryts upp.

I sin rapport till Kongressen gav TARP-räddningspaketets inspektör (SIGTARP) Barofsky rådet, att kongressen skall bryta upp de 12 till 13 största USA-baserade bankerna. Det är deras sammansättning som enorma konglomerat bestående av tidigare separerade kommersiella banker, finansbolag, värdepappershandlare och försäkringsbolag som gör att de är "ett recept på katastrof". Barofskys gjorde inte någon explicit uppmaning för att återställa banklagen Glass-Steagall. Men han sa, att utan "något effektivt system" för att bryta upp dessa banker och omorganisera dem, kommer de att producera "en domedagscykel" av kollapser och enorma räddningspaket.

Endast ett par medlemmar i kongressledamot Issas Utskott för Tillsyn över Regeringen (Government Oversight Committee) var närvarande vid Barofskys vittnesmål, och Issa frågade bara en enda fråga om banker som är "för stora för att gå under" (TBTF), och det handlade om den enda storbank som under mycket lång tid fått operera över hela USA: Bank of America. Barofskys utredning fokuserar på förflutna och framtida räddningspaket för det flera gånger krisdrabbade nyare jättekonglomeratet Citigroup, men har samma innebörd som Angelides utredningen: Om de åtgärder, som är nödvändiga för att omorganisera banksystemet och förhindra en global monetär kollaps, inte tas, kommer konsekvenserna att vara katastrofala.

Barofskys SIGTARP-utredning slår fast att regeringarna Bush och Obama har skapat ett dussin monsterfinansinstitut i samma storleksordning som de gigantiska bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac, utrustade med en praktiskt taget explicit räddningsgaranti under vilka kollapsomständigheter som helst, alla upplånings- och hävstångsfördelar som följer av detta och som är för överexponerade och komplicerade för att kunna hanteras. Utredningen pekar på det faktumet att värderingsinstitutet Standards & Poors nu öppet räknar in den implicita statliga "TBTF"-räddningsgarantin i värderingen av bankernas kredit- och värdepapper "under hela utgivningsperioden och inte bara under en kris".

Angående lösningen, diskuterar Barofskys utredning Obamas nya finansreform, den s.k. Dodd-Frank-lagens så kallade "upplösningsmakt", vilken officiellt sägs skulle kunna bryta upp stora TBTF-banker och icke-banker. Utredningen tog också upp bedömningen som Sheila Bair, chef för insättargarantimyndigheten FDIC, har, att riksbanken Federal Reserve och FDIC tillsammans kan tvinga dessa institutioner att brytas upp utan att vänta på en "kris". Men Barofsky pekade också på ordföranden för Kansas Citys Federal Reserveavdelning Thomas Hoenig som kräver att "Glass-Steagall skall återinföras".

Finansminister Tim Geithner vittnade inför Barofskys utredning den 16 december angående bankräddningspaketet TARP och medgav att "i framtiden kommer vi kanske att behöva göra exceptionella {dvs. gigantiska räddningspaket} saker igen".

Barofsky sammanfattade att om "ett effektivt system" för att omorganisera de stora bankerna inte genomförs, "kommer kostnaden för TARP att förbli okänd fram till nästa finanskris uppstår", eftersom räddningsgarantin för TBTF institutioner är obegränsad.