Glöm Wikileaks! Nu kommer Angelidesutredningen!

FLYGBLADET:  "Get out, finansoligarker!"

(ladda ned PDF)

Om du köpte svenska massmedias linje att allt elände i Egypten enbart är president Hosni Mubaraks fel, och inte de trettio år av frimarknad, avreglering, och privatiseringspolitik, som USA och EU tvingade Egypten att följa, då måste du kräva dina pengar tillbaka, och kanske anmäla de stora tidningarna och TV-kanalerna för bedrägeri.

Om du gick på Maud Olofssons linje (och tidigare Göran Perssons) att avreglering av elmarknaden skulle öka konkurrensen och pressa ner elpriserna, och att det idag är bra för ekonomin att du betalar fyrdubbelt för elen, då måste du kräva att Olofsson avgår eller betalar tillbaka pengarna till svenska folket.

Om du tyckte att finansministern Anders Borg (liksom George W. Bush, Barack Obama och ECB-chefen J C Trichet) hade rätt i att vi skall rädda bank- och finanssystemet till varje pris och trycka falska pengar för att göda spekulationsorgierna för Londons bankgrupp Inter-Alpha och skapa en hyperinflation för matpriserna i hela världen och döma nationer till hunger, arbetslöshet och galen åtstramning, då måste du kolla ditt medlemskort i människosläktet för det har kanske gått ut.

Mer än 30 år av brittisk frihandel och globalisering har gett oss en situation, där inte bara Nordafrika och Mellanöstern utan hela världsekonomin är på branten till ett totalt realekonomiskt sammanbrott. Undrar du nu varför Lyndon LaRouche och EAP varnade redan 1971 och hela 1980- och 1990-talen att detta post-Bretton Woods-systemet av flytande valutakurser, finansspekulation (istället för investeringar i infrastruktur, industri och jordbruk), nolltillväxt, och miljöfanatism kommer att förgöra sig själv. Då var himmelen fortfarande blå och solen sken, och folk i industriländerna levde fortfarande gott som konsumenter genom kannibalisering av det som hade byggts från 1950 fram till 1970-talet.

Men sedan 2007/2008, när finanskrisen till slut blev erkänd som något verkligt, har LaRoucherörelsen kämpat i första ledet för att omorganisera den bankrutta finansspekulationens bubbelsystem och genomföra de revolutionära ekonomiska reformerna som garanterar att människornas intressen kommer först och inte finansoligarkins och marknadens intressen. Men den amerikanska regeringen (både under Bush och senare Obama) och regeringarna i Europa valde den andra vägen och offrade sina befolkningar, som vi ser i massarbetslösheten i hela Medelhavsregionen, inklusive Nordafrika, Grekland, Spanien, Portugal, och även Irland och andra delar av Europa, om man inte vill tala om det katastrofala läget i Obamas USA. Så gjorde också den egyptiska regeringen i många år, och nu blev det dags för revolution.

Glöm Wikileaks! Nu kommer Angelidesutredningen!

Bekräftelsen på hur rätt LaRoucherörelsen hade, både för trettio år sedan och efter 2008, kom som ett brev i posten från officiellt håll i USA den 27 januari. Då avlämnade Angelides-utredningen sin färdiga utredning och slog fast att orsaken till 2008 års finanskris var just avregleringarna av finansmarknaderna och speciellt avskaffandet av bankdelningslagen Glass-Steagall. Angelides-utredningen, som officiellt hette Utredningen för att utreda finanskrisen, tillsattes av den amerikanska kongressen i maj 2009 och har genomfört förhör under 18 månader som nu samlats i slutrapporten på 576 sidor och slagit fast vad hände i finanskrisen. LaRouche deklarerade, att denna utredning är den enda icke lögnaktiga officiella amerikanska utredning, som har kommit de senaste decennierna!

Angelidesutredningen slog fast:
- Att processen som ledde till den globala finanskrisen har varit igång i mer än 30 år.
- Krisen var ett resultat av mänskliga handlingar eller brist på handlingar, den var inte något naturfenomen eller resultatet av skenande datamodeller.
- Krisen berodde på en ändring av värderingsnormerna i den finansiella och politiska världen under de senaste tre årtiondena, då man avreglerade och avlägsnade den offentliga kontrollen av finanssystemet - framför allt tillåtelsen för bankerna att ge sig in på finansbolagens spekulationsverksamheter genom upphävandet 1999 av banklagen Glass-Steagall och dessutom lagar som år 2000 tillät miljarder derivat. Förre amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan pekas ut som den ledande förespråkaren för dessa avregleringar.

Enligt utredningen har de största ekonomiska auktoriteterna i USA:s centralbank, finansvärlden och den amerikanska regeringen visat en total brist på förståelse av ekonomiska processer. Det resulterade i krisen och den hopplöst inkompetenta hanteringen av den. Den 20-sidiga sammanfattningen, som alla borde läsa, slutar med konklusionen:

- Den största tragedin vore att acceptera refrängen att ingen hade kunnat förutsäga detta och att man därför inte hade kunnat göra något för att förhindra det ... Om vi accepterar denna ståndpunkt, kommer det att ske igen.

Den 16 februari kommer Phil Angelides som ledde utredningen och författade denna utredning, att vittna i offentliga förhör i Kongressen. Utredningen (som finns i bokform) är nu den bäst säljande ekonomiboken på Amazon, trots att den finns att ladda ner gratis från utredningens hemsida (www.fcic.gov/).

Dela bankerna och låt finansoligarkerna sjunka i havet

Detta betyder att i de kommande dagar och veckor du som medborgare och de politiska ledare du valde till riksdagen, bör ta tag i denna utredning och den diskussion den redan lett till, om att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall både i USA och internationellt. Bankernas måste delas så staten endast garanterar den allmännyttiga delen som sköter bankkonton, betalningar och långivning. På sätt slipper medborgarna belastas med de gigantiska skulderna från spekulationsbubblorna. Spekulationen kan då sjunka i havet utan att matleveranser och andra delar av den reala ekonomin stoppas.

Vad Glass-Steagall innebär, är inte bara en praktisk åtgärd för att kontrollera spekulation. När den instiftades 1933 under Presidenten Franklin D. Roosevelt representerade den en princip om hur en nation kan hantera ekonomiska kriser och bygga sin framtid. Principen som Roosevelt förstod, och nu LaRoucherörelsen representerar, var grundad i det sanna amerikanska systemet och 1776 års amerikanska revolution. Detta var, att statens främsta uppgift är att skydda och främja den allmänna välfärden för befolkningen och framtida generationer, dvs. inte att främja "marknadens" bästa. Detta skulle göras genom en statlig kontroll över valutan, krediterna och banksystemet, så att privata intressen inte ställs framför samhällets allmänna välfärd.
Detta skulle vidare betyda att den av staten skapade valutan skall kanaliseras i form av krediter från en nationalbank genom reglerade privata banker till produktiva projekt i infrastruktur, industri, jordbruk, sjukvård, utbildning och vetenskapliga projekt. Privata banker och företag garanteras både friheter och skydd för att delta i denna nationella byggnadsuppgift. Detta var kärnan av det amerikanska ekonomiska systemet som gjorde USA till världens största ekonomiska kraft på jorden- fram till John F. Kennedys mord 1963.

Om vi följer dessa principer i grundandet av ett nytt rättvist världsekonomiskt system, då skulle vi kunna göra det möjligt för till exempel folket i Egypten att bli självförsörjande när det gäller mat. Det skulle göra det möjligt att bygga infrastruktur och vattensystem för att 80 miljoner egyptier skall kunna flytta till nya områden, som idag är öken, och inte behöva packa ihop sig på bara 5% av landytan. Detsamma gäller alla nationer i Afrika och världen, inklusive Sverige, där bristen (med ursäkten att det inte finns pengar) på satsningar i järnvägsystemet, kärnkraft och industri kan ändras. Det går att både öka produktiviteten så alla människor på planeten kan få mat, lösa arbetslösheten och ge de unga generationerna ett mål att sträva efter och en identitet som är grundad i att göra livet bättre för alla människor.

Vi hade rätt före krisen. Vi hade rätt under krisen. Och vi har rätt om lösningen på krisen. Lyssna på oss nu och gör dessa idéer till dina!

Läs mer och se filmerna EAPTV har producerat om Glass-Steagall och den globala real ekonomiska återhämtningspolitiken här

Ta kontakt, tryck detta flygblad och gör något!!!