Spanska regeringen förbereder övertagande av sparbankernas skulder

I denna tid har sanningens timme kommit för Spanien - och hela det Londonkontrollerade europeiska monetära systemet. Den spanska regeringen har tillsagts att överta skulderna för landets sparbanker (eller cajas) ungefär som Irland. Om statsminister Luis Rodriguez Zapatero väljer att följa dessa order, får han nog anledning att tänka på Cowenregeringens politiska öde på Irland och också börja packa sina resväskor.

Bloomberg rapporterade 24.1, att "investerare" är så nöjda med det sätt, Spanien hittills har dragit åt livremmarna, vilket gör att de nu kan "göra vad som behövs" för att pumpa miljarder euro in i bankerna. De hänvisar till ett monetaristiskt svammel om att det nu finns utrymme för det, enligt ett förhållande mellan landets skuld och BNP (bruttonationalprodukten). Likaledes skrev Financial Times' Lex spalt, att regeringen skulle pumpa 45-90 miljarder euro in i de så kallade cajas och sen sälja dem till privata investerare, efter att skattebetalarna har fått ta på sig att betala miljardräkningen för de dåliga fastighetskulderna. Veckan innan skrev Londons veckotidskrift Economist att Bank of America, Merrill Lynch, Forbes och Fitch alla säger det samma till Spanien: Lös in sparbankernas skuld med statens (dvs. skattebetalarnas) pengar och lämna över dem sen till oss för ytterligare förtjänst.

Utöver de politiska svårigheterna med att tvångsvis genomföra Londons extrema fascistiska krav på en ekonomi, som redan härjas av en officiell arbetslöshet på 21%, skall den spanska regeringen ut och låna de 90 miljarder euro på de internationella kapitalmarknader, som behövs för att överta skulden i dessa spanska cajas.

Financial Times Alphaville blogg uttryckte det klart i ett inlägg den 21 januari under rubriken: "När spanske bankers ägande liknar Irlands", där inledningen lyder: "När kommer den spanska bankkrisen se lika eländiga ut som i Irland? När ser lösningarna på krisen like så eländiga ut som i Irland? Just nu!"

Zapateros kabinett skulle på ett möte den 28 januari, tala om sin "slutliga lösning" på sparbanks- och pensionsproblemen, för att visa hur ansvarsfulla de är inför "marknaderna" - dvs. London. Vad gäller pensionärerna har pågående förhandlingar med fackföreningarna inte lett till något avtal, och regeringen förväntas ensidigt säga, att pensionsåldern skall ökas från 65 till 67 år. Vad gäller sparbankerna väntas ett "kungligt dekret" samma dag - där de spanske sparbankerna förklaras vara "banker" och därmed kvalificerade till, att överlåta sina skulder till regeringen i stor stil, medan bankerna därefter övertas av internationella hedgefonder.

"Spanien: Jätteduktiga!" firade Goldman Sachs i en ny rapport (så länge landet gör vad det blir tillsagt). Men detta betyder, skriver Irwin Stelzer från Wall Street Journal på sin blogg, att "allt hänger på om herr Zapatero kan få sin arbetsmarknadsreform och andra reformer genomförda."