LaRouche hade rätt visar amerikansk kongressrapport om finanskrisen

Behovet att återinföra bankdelningslagen Glass-Steagall borde stå klart för alla, efter det att Angelides-kommissionen avlämnade sin rapport den 27 januari om orsakerna till och hanteringen av 2008 års finanskris. Angelides-kommissionen, som officiellt hette Kommissionen för att utreda finanskrisen, tillsattes av den amerikanska kongressen i maj 2009 för att belysa vad som gick fel i finanskrisen.

Angelides kommissionen slog fast:
- Krisen var ett resultat av mänskliga handlingar eller brist på handlingar, den var inte något naturfenomen eller resultatet av skenande datamodeller.

Krisen berodde på, enligt rapporten, en ändring av värderingsnormerna i den finansiella och politiska världen under de senaste tre årtiondena, då man avreglerade och avlägsnade den offentliga kontrollen av finanssystemet - framför allt tillåtelsen för bankerna att ge sig in på finansbolagens spekulationsverksamheter genom upphävandet 1999 av banklagen Glass-Steagall och dessutom lagar som år 2000 tillät miljarder derivat. Förre amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan pekas ut som den ledande förspråkaren för dessa avregleringar.

Enligt rapporten har de största ekonomiska auktoriteterna i USA:s centralbank, finansvärlden och den amerikanska regeringen visat en total brist på förståelse av ekonomiska processer. Det resulterade i krisen och den hopplöst inkompetenta hanteringen av den. Man slutar med konklusionen:
- Den största tragedin vore att acceptera refrängen att ingen hade kunnat förutsäga detta och att man därför inte hade kunnat göra något för att förhindra det ... Om vi accepterar denna ståndpunkt, kommer det att ske igen.

Läs mer om Angelides-kommissionen här (på engelska)

och LaRouchekandidaten Dianne Sares uttalande om detta här (på engelska)

Se LPACTV reportage om betydelsen av Angelidesrapporten här

Länk direkt till Angelides Financial Crisis Inquiry Commission http://fcic.law.stanford.edu/