Nedskrivning av skulder: Är 99% OK?

I det senaste numret av The Economist uppmanas Eurozonens länder att sluta med räddningspaketen och övergå till Plan B. Artikeln illustreras på förstasidan av euroländernas ledare paddlandes frenetiskt i en kanot för att undvika att rasa utför ett jättelikt vattenfall. Det brittiska imperiets språkrör The Economist förespråkar att EU skall genomföra en nedskrivning av de svaga ländernas statsskulder och låta marknaden ta en del av smällen. Både Dagens Nyheter och Dagens Industri den 15.1 hakade på denna Plan B, som för säkerhets skull också innehåller fortsatta kraftiga nedskärningar och en centralisering av EU-ländernas budgetar under EU-kommissionens diktatur.

Denna lösning gör inget åt det gigantiska berget av ruttna papper i banksystemet, som kunde skrivits av genom Glass-Steagall-lagar. The Economists förslag blir därför inget annat än en avledningsmanöver för att införa den diktatur som det brittiska imperiet vill ha enligt 1920- och 1930-talets europeiska modell för att rädda sin egen ledande bankgrupp Inter Alpha och vissa andra mäktiga finansintressen, på de europeiska befolkningarnas och alla andra privata intressegruppers bekostnad.

Investeringsrådgivaren Hans Böcker, som arbetat för en hel rad globala aktörer som BP, Lloyds och Shell, berättar på den tyska hemsidan Infokrieger om den verkliga omfattningen av de nedskrivningar som behövs i det totalt förbubblade internationella finanssystemet, som har en obligationsbubbla på 100.000 miljarder dollar och en derivatbubbla på 1.000.000 miljarder dollar. Böcker menar att man behöver komma ned till "sunda" nivåer på 1:3 (reala tillgångar i förhållande till monetära) från dagens 1:400. Det innebär skuldnedskrivningar på 99,25 procent!