Lyndon LaRouches ”tal till nationen”

Lördagen den 22 januari gav Lyndon LaRouche i en direktsänd internetkonferens från Washington det amerikanska folket den nödvändiga ledning som inte fanns i presidentens tal till nationen den 25 januari. Sitt inledningsanförande började LaRouche så här:

"Vi har kommit till en brytpunkt, där civilisationen på hela vår planet i detta ögonblick står och balanserar på randen till vad som förmodligen mycket snart kommer att bli mänsklighetens värsta kris sedan Europas störtdykning ner i 1300-talets inflationistiska mörka tid, eller troligtvis mycket värre. Orsaken till den nuvarande civilisationskrisen är i detta ögonblick förlagd till de brittiska öarna, men dess verkningar sträcker sig över hela Europa, från Portugal genom hela Ryssland. Det är en kris som har styrts in i vårt USA genom det brittiska imperiets dominerande politiska inflytande, via, återigen, sådana fixstjärnor på Wall Street som huset Morgan.

Lyckligtvis finns det ännu några korta stunders möjligheter att ändra på detta under de närmast följande veckorna, men vi törs inte vänta längre. De nya, mycket kortvariga öppningarna existerar bara om vi har ledare som är kloka och modiga nog att agera nu genast, som jag gör, när jag förklarar skälen till den nödvändiga utvägen, här och nu.

Den strategiska verkligheten ser för närvarande ut som följer:

Världen, i synnerhet den transatlantiska regionen, är i klorna på en tilltagande prisinflation i ett mönster som redan, i början av januari 2011, i flera avseenden ifråga om riktning, form och karaktär liknar den hyperinflationistiska urblåsningen i Weimar-Tyskland 1923.

En sammanbrottskris sprider sig alltså nu till hela världen i allt snabbare takt. Det enda som kan avvärja detta hot om en "ny mörk tid" på hela den här planeten, är om medborgarna i vårt USA mobiliserar sig. Antingen införs Glass-Steagall-lagen återigen nu, eller så är det snart ute med vårt USA. Hela den här planeten kommer faktiskt att dras med i fallet, som i en kedjereaktion. Ingenting annat än ett omedelbart återinförande av 1933 års Glass-Steagall-lag kan ge vår republik en chans att överleva krisen under den närmaste tiden framför oss."

LaRouche förklarar att principerna bakom Glass-Steagall-lagen finns nedlagda i grunden till den amerikanska konstitutionen, i form av det kreditsystem som USA:s första finansminister Alexander Hamilton införde, i strid med det brittiska imperiets monetarism. Det amerikanska ekonomiska systemet var grundvalen för USA:s framgångsrika industrialisering och styrketillväxt,

Detta var ett utdrag. Läs fortsättningen här (på engelska)

Se hela webcasten inkl. frågor och svar här