Inflationstakten accelererar

Priserna i västvärlden hoppade upp lite grand i december enligt de officiella siffrorna, men det är ingenting mot det som egentligen hände.

I USA steg grossistpriserna med följande siffror:

Energi + 3,7 procent, villaolja +12,3 procent och bensin +6,4 procent. Bland matpriserna steg färsk frukt med +15,4 procent, grönsaker +22,8 procent och nötkött +2,7 procent. På tolv månader har priset på nötkött stigit med +15 procent, fläskkött +22,3 procent och kalkon +18 procent.

I Tyskland var den officiella inflationssiffran i december 2010 +1,7 procent på årsbasis. Men prisökningarna för konsumenter i december talade ett annat språk: grönsaker och frukt + 9 procent, bensin och diesel +12,4 procent och villaolja +28,5 procent. Under årets två sista månader steg brödpriset med 10 procent. Grossistpriserna steg med 9,5 procent i december - den största ökningen på 30 år. Vad man ser av detta är att den stora accelerationen skedde i december 2010.

I Tyskland utgör matkostnaderna bara 15 procent av hushållsbudgeten. Ökningen av brödpriserna har ännu inte lett till matkravaller, som i bl.a. Nordafrika där maten tar upp 80 procent av de totala utgifterna.

På världsmarknaden steg priset på vete och majs med ca 50 procent under förra året och bomullspriset nästan fördubblades. Även andra råvarupriser har stigit brant. Vad gäller grossistpriserna uppger Bloombergs att fabrikanterna hittills har hållit dem på ungefär samma nivå, men man har minskat innehållet i kartongerna. Så småningom måste dock råvarupriserna börja avspegla sig i priserna i affärerna.

Lyndon LaRouche säger om dessa prisökningar:

- Självklart är det hyperinflation. Man har tagit skräppapper och använt det som säkerheter vilket ökar kostnaderna för räntor - inte nödvändigtvis räntesatsen men summan av kostnaderna går upp. Vad kan man vänta sig? Det är finansiell inflation, ren finansiell inflation. Ingenting annat.

Även EU:s bankräddningspaket har samma verkan. Ju mer räddningspaket som beslutas av EU, desto mer ökar skuldsättningen för staterna och därmed skatterna och därmed inflationen.

I en kommentar den 18 januari sa LaRouche:

- Kongressvalet i november betydde att regeringen slutade visa sig duktig genom att hålla tillbaka inflationen. Efter den 2 november har inflationstakten accelererat och den kommer att fortsätta accelerera, vilket betyder att man inte bara kan dra ut trendlinjen för den inflationstakt som råder nu. Inflationstakten accelererar inte bara, utan accelerationen accelererar. Och detta är ett eko av vad vi såg 1923 i den tyska hyperinflationen.

- Det är där vi har hamnat nu, vilket betyder att stubinen är mycket kort, med tanke på den nuvarande trenden, tills USA når den punkt där den totala kollapsen inträffar.