Den stora missen: Vad Angela Merkel skulle ha sagt

När den tyska förbundskanslern Angela Merkel höll sitt nyårstal läste hon fel text. Hennes försumliga medarbetare begick ett fatalt misstag och gav henne fel tal. Det "riktiga" talet sprids nu av partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo) under ledning av Helga Zepp-LaRouche och lyder i utdrag så här:

"Kära medborgare!

Jag ska vara helt uppriktig: När jag satt precis här och talade till er för ett år sedan, anade jag inte vad jag idag kan säga till er med fullständig visshet. Jag har insett att försöket att hålla ett genomruttet finanssystem under armarna, med större och större räddningspaket för bankerna, har misslyckats. Det står nu klart för mig, att det inte är förenligt med min ämbetsed att inte låta det tyska folket komma till skada, att Tyskland fortsätter att underkasta sig diktaten från EU-kommissionen, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken. Jag kan inte längre begära att ni, kära tyska skattebetalare, ska betala för förluster som gjorts av spekulanter, och att ni p.g.a. en ökande statlig skuldsättning ska drabbas av nedskärningar i sjukvården, en allt sämre infrastruktur och ständigt stigande priser på mat och energi. ... Ska till exempel skatten på din lön höjas genom en extra bank- och hedgefondsavgift - med kanske en direktöverföring från ditt konto till Deutsche Bank?

Nej, en sådan sedeltryckning för att betala skulder har vi redan upplevt i Tyskland 1923, och det gör vi inte om.

Det har ju också visat sig att de omättliga bankerna och hedgefonderna inte alls förmedlar pengarna, som "räddat" dem, vidare till realekonomin, utan de använder dem för spekulation i råvaror och mat. ... FN-rapportören för livsmedelsrättigheter Olivier de Schutter har berättat för mig att priserna redan har stigit till 2008 års nivåer men att nu är det inte 40, utan 80 länder som hotas av hungerkravaller eftersom maten är för knapp eller för dyr. Och stigande matpriser har redan lett till uppror i hela Nordafrika: i Algeriet, Marocko och Tunisien, där t.o.m. presidenten har jagats iväg! Nu skärps också läget i Egypten och Jordanien. Var ska detta sluta?

Var? Här! När man fattar att hela civilisationen är på väg att köra in i väggen - och det ser varje moralisk normalt funtad människa - då måste man dra i nödbromsen och ändra politiken. ...

Därför lägger jag som förbundskansler enligt grundlagens artikel 65 om kursen för den tyska politiken och använder den rätt som både folkrätten och Lissabonfördraget ger oss att utträda ur de gällande EU-fördragen och eurosystemet. Att vi återtar suveräniteten över den egna valutan, den nya D-marken, är en viktig förutsättning för att vi i traditionen från Återuppbyggnadsbankens politik efter 1945 åter ska kunna finansiera en målmedveten satsning på en industriell tillväxtpolitik. Endast på detta sätt kan vi uppnå en produktiv full sysselsättning, d.v.s. minst 30 procent jobb i industrin och inte som idag 19 procent, eftersom jobb inom tjänstesektorn inte är värdeskapande.

Det betyder inte alls att Tyskland blir europafientligt eller chauvinistiskt - tvärtom. Jag kommer omedelbart att bjuda in de andra regeringarna i Europa att tillsammans med oss skapa ordning i kredit- och valutasystemet med hjälp av en återreglering ... med Roosevelts Glass-Steagall som förebild ...

I stället för att tillåta att man spekulerar med brist på mat och därmed bokstavligen rycker undan livsbetingelserna för miljoner människor, tänker jag med hjälp av det nya kreditsystemet se till att jordbrukare inte bara i Tyskland utan helst överallt betalas med paritetspriser. Naturligtvis måste den olycksaliga produktionen av biobränslen upphöra, eftersom vi måste fördubbla matproduktionen till 2050, då världsbefolkningen kommer att ha ökat till nio miljarder. Vårt mål måste vara att för alltid avskaffa hunger och fattigdom i världen! ...

Kära medborgare, jag vill vinna och entusiasmera er för er medverkan i denna stora uppgift för mänskligheten. Låt oss gemensamt dra lärdom av globaliseringens misstag och sanslösa girighet, och åter knyta an till Friedrich Schillers och Wilhelm von Humboldts ideal, nämligen att målet för utbildning och uppfostran ska vara att varje människa blir en skön själ och en god karaktär. Låt oss ge våra ungdomar chansen att utveckla alla sina kreativa förmågor och bli till genier. ..."

Detta var ett utdrag. Läs hela det riktiga talet

på tyska här

på engelska här