Spiken i eurons kista: Medlemsstater trycker egna pengar

Irländska Irish Independent rapporterade förra lördagen (15.1), att Irlands Riksbank (ICB) börjat trycka egna euro i omfattningen 51 miljarder (ca 500 mdr SEK). Lägger man dessa till de 132 mdr euro (1300 mdr SEK), som landet redan lånat från Europeiska centralbanken, motsvarar detta 110 procent av BNP eller mer än tre statsbudgetar. Independent fick sannolikt nys om det hela efter att ECB:s utlåning till irländska banker oförklarligt började minska. Tillbudet har bekräftats av källor på ECB, som "anser det lämpligt", så länge ECB hålls underrättade. ICB-lånen, vilka bokförs på ett specialkonto kallat "övriga tillgångar", lägger ytterligare krisbördan på irländska folket.

Jack Burns skriver vidare i amerikanska Business Insider på onsdagsmorgonen (19.1), att tryckeriet började i november, då ECB tillfälligt fick slut på pengar och köpfesten på grekiska, irländska och portugisiska statsobligationer körde fast. Irländska banker har legat risigt till sedan Lehman Bros' och AIG:s kollapser 2008 och "redan från början" var irländska (och brittiska) banker de största intressenterna av pengar från amerikanska centralbanken Fed. Med detta drag har irländarna nått "punkten utan återvändo", i ett hyperinflationistiskt universum som aldrig tidigare skådats. "Detta", fortsätter Burns, kommer inte gå obemärkt i Tyskland, "som nu ser sig omringade av grannländer med kapacitet att trycka tyska euro efter behag."